Žiga Oman

Žiga OMAN (1978), asistent z doktoratom

Osrednje raziskovalne teme

Reševanje sporov med neprivilegiranimi stanovi v avstrijskih in slovenskih zgodovinskih deželah v zgodnjem novem veku (1400–1800); reformacija na Spodnjem Štajerskem; družbena zgodovina spodnještajerskih mest v zgodnjem novem veku.

Jeziki

Aktivno: nemško, angleško, hrvaško, srbsko. Pasivno: latinsko.

Izobrazba

 • 2018 – doktorat znanosti, Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru
 • 2011 – magisterij znanosti, Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru
 • 2007 – univerzitetna diploma, Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru

Prejšnja delovna mesta

 • 2016–18: Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru; mladi raziskovalec
 • 2014–16: Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko; mladi raziskovalec
 • 2012–13: Pokrajinski arhiv Maribor; arhivist

Štipendije in nagrade

 • 2019: Priznanje Izidorja Cankarja, ki ga podeljuje Slovensko umetnostnozgodovinsko      društvo, za znanstveno monografijo Dvorec Betnava (član avtorske ekipe)
 • 2014: Glazerjeva nagrada z listino za dosežke na področju kulture, ki jo podeljuje Mestna           občina Maribor, za znanstveno monografijo Maribor: mesto, hiše, ljudje (soavtor)
 • 2008: štirimesečna štipendija Stipendienstiftung der Republik Österreich, Avstrija, za     magistrske raziskave v Gradcu

Pedagoške izkušnje

 • 2014 –  asistent (–2018 asist. mag., 2018– asist. dr.), Oddelek za zgodovino, Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru: izvedba seminarskih vaj na prvi in drugi stopnji študija zgodovine iz poglavij slovenske in evropske zgodovine (zgodnjega) novega veka ter nemške paleografije.

Članki v mednarodnih znanstvenih revijah

 • 2018: ‘Grundstöer: Devastation as Vengeance for Homicide among Sixteenth-Century      Carniolan Peasants’, Annales: Series historia et sociologia 28, 3
 • 2018: ‘In landt hochverbotten – sovražnosti med plemstvom v 17. stoletju na Štajerskem,            Kranjskem ter v Istri ali o reševanju sporov med običajem maščevanja in novoveškim      kazenskim pravom’ Studia Historica Slovenica 18, 1 (soavtor: Darko Darovec)
 • 2017: ‘The Language of Vengeance: A Glossary of Enmity and Peace’, Acta Histriae 25,   2 (soavtorja: Darko Darovec, Angelika Ergaver)
 • 2017: ‘Modern Age, Ancient Customs – Settling Blood in the Eastern Alps between the Late      Middle Ages and Early Modernity’, Acta Histriae 25, 1
 • 2016: ‘Will auß der Vnordnung nit schreitten: A Case of Fehde from 17th-Century Styria’,           Acta Histriae 24, 1
 • 2017: ‘Josef Dominik Bancalari: lekarnar na čelu Maribora’, Studia Historica Slovenica 17, 3
 • 2015:’Slovenci, slovenski jezik in reformacija na Dravskem polju: nekaj paberkov’,          Slovenski jezik – Slovene Linguistic Studies 10

Poglavja v monografijah

 • 2018: ‘Cerkveno in šolsko središče Dravskopoljskega okraja augsburške veroizpovedi na Betnavi’ v: Franci Lazarini, Miha Preinfalk (ur.), Dvorec Betnava (Ljubljana:     Založba ZRC)
 • 2015:’The Dravsko polje District of the Augburg Confession – A Styrian Border Area during the Reformation Period and its Connections to the Croatian Lands’ v: Zrinka Blažević, Stanko Jambrek, Nataša Štefanec (ur.), The Reformation in the Croatian Historical Lands: Research Results, Challenges, Perspectives (Zagreb: Filozofski fakultet)

Monografije

 • 2012: Maribor: mesto, hiše, ljudje: stavbna zgodovina starega mestnega jedra med sredino 18. stoletja in  letom 1941 (Maribor: Pokrajinski arhiv Maribor), soavtorici: Zdenka Semlič Rajh, Lučka Mlinarič

Objave virov

 • 2013: Evangeličanska postojanka pri gradu Betnava pri Mariboru, III: 15821600 , Gradivo za zgodovino Maribora 38 (Maribor: Pokrajinski arhiv Maribor)
 • 2012: Dokumenti o reformaciji in protireformaciji v Mariboru 15891607, Gradivo za zgodovino Maribora 37 (Maribor: Pokrajinski arhiv Maribor)

Vabljena predavanja

 • 2018: ‘Protestantske skupnosti slovenskega Podravja v času tridesetletne vojne’, Tridesetletna vojna in slovenski etnični prostor v prvi polovici 17. stoletja, Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU, Ljubljana
 • 2016: ‘Traavelder Gezirkh der Augspurger Confession: Die Kirchliche Organisation der Protestanten zwischen Maribor (Marburg) und Ptuj (Pettau) am Ende des 16. Jahrhunderts’, 36. Schlaininger Gespräche,Landesmuseum Burgenländ, Eisenstadt,  Avstrija
 • 2016: ‘Will auß der Vnordnung nit schreitten: A Case of Fehde from 17th-Century Styria’, Faida: Feud and Blood Feud between Customary Law and Legal Process in Medieval and Early Modern Europe, Univerza Ca’ Foscari, Benetke, Italija
 • 2013: ‘Reformacija in Ptuj: nekaj drobtinic k zgodovini mesta v 16. in na začetku 17. stoletja’, Ptuj v stoletju izdaje drugega mestnega statuta, Zgodovinski arhiv na Ptuju
 • 2013: ‘The Dravsko Polje District of the Augsburg Confession – A Styrian Border Area during the Reformation Period and its Connections with the Croatian Lands’, The   Reformation in the Croatian historical Lands, Univerza v Zagrebu, Hrvaška

Projekti (tekoči)

 • 2018:  član, Kultura spominjanja gradnikov slovenskega naroda in države, ARRS
 • 2018:  član, Prazgodovinska gradišča in etnobotanika za trajnostni turizem in razvoj podeželja, INTERREG Slovenija-Hrvaška

Projekti (realizirani)

 • 2012: vodja, Evangeličanski Maribor, Evropska prestolnica kulture Maribor 2012
 • 2012: član, Maribor: mesto, hiše, ljudje, Evropska prestolnica kulture Maribor 2012

Delavnice

 • 2012:  IIAS Autumn Archival School 2012. Professional Training Course on the issues relating to Modern archival building and the Management of records in new media. International Institute for Archival Science of Trieste and Maribor, Archivio di Stato di Trieste, Univerza v Trstu.

Članstvo v strokovnih komisijah

Večkratni (2009–11, 2013–14, 2018) recenzet v strokovni komisiji na področju zgodovine in umetnostne zgodovine na Srečanju mladih raziskovalcev Slovenije, ki jih organizira Zveza za tehnično kulturo Slovenije.