Žiga Oman

doc. dr. Žiga OMAN (1978), znanstveni sodelavec

Osrednje raziskovalne teme

Reševanje sporov v avstrijskih in slovenskih zgodovinskih deželah med 1400 in 1800; reformacija na Spodnjem Štajerskem; družbena zgodovina spodnještajerskega podeželja in urbanih naselij v zgodnjem novem veku.

Izobrazba

  • 2018 doktorat znanosti, Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru (FF UM)
  • 2011 magisterij znanosti, FF UM
  • 2007 univerzitetna diploma, FF UM

Prejšnja delovna mesta

  • 2016–18 Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru; mladi raziskovalec
  • 2014–16 Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko; mladi raziskovalec
  • 2012–13 Pokrajinski arhiv Maribor; arhivist

Akademski nazivi in pedagoško delo

  • 2020– docent, Oddelek za zgodovino, FF UM
  • 2018–20 asistent z doktoratom, Oddelek za zgodovino, FF UM
  • 2014–18 asistent z magisterijem, Oddelek za zgodovino, FF UM

Slovenska in evropska zgodovina novega veka na I. in II. stopnji, paleografija na II. stopnji.

Raziskovalni projekti

  • 2021–23 vodja podoktorskega projekta Z6-3223 (B) Reševanje sporov med nižjimi sloji Notranje Avstrije v času baroka: med fajdo in kazenskim pravom, ki ga financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS)
  • 2018–21 član raziskovalne skupine projekta J6-9354 (A) Kultura spominjanja gradnikov slovenskega naroda in države, ki ga je sofinancirala ARRS
  • 2018–21 član raziskovalne skupine Prazgodovinska gradišča in etnobotanika za trajnostni turizem in razvoj podeželja, INTERREG Slovenija-Hrvaška

Raziskovalni programi

  • 2016–18 član P6-0138 (A) Preteklost severovzhodne Slovenije med srednjo Evropo in evropskim jugovzhodom, ki ga je sofinancirala ARRS
  • 2014–16 član P6-0341 (C) Humanistika in smisel humanosti v vidikih zgodovinskosti in sodobnosti, ki ga je sofinancirala ARRS

Štipendije in nagrade

  • 2014 Glazerjeva nagrada z listino za dosežke na področju kulture, ki jo podeljuje Mestna občina Maribor, za soavtorstvo znanstvene monografije Maribor: mesto, hiše, ljudje
  • 2008 štirimesečna štipendija Stipendienstiftung der Republik Österreich, Avstrija, za raziskave v Gradcu za izdelavo magistrskega dela

Bibliografija

  • 2 znanstveni monografiji (ena v tisku, ena kot soavtor)
  • 8 poglavij v znanstvenih monografijah (eno kot soavtor, po eno v angleščini in nemščini)
  • 16 znanstvenih člankov (2 kot soavtor, 5 v angleščini)
  • 2 objavi arhivskih virov
  • 6 vabljenih predavanj na mednarodnih konferencah (Avstrija, Hrvaška, Italija, Slovenija) itd.

Celotna bibliografija: https://cris.cobiss.net/ecris/si/sl/researcher/40193