Vabimo vas k oddaji ponudbe za IZDELAVO NAČRTA Z UKREPI ZA TRAJNOSTNO UPRAVLJANJE GRADIŠČ/KAŠTELIRJEV TER PRIPRAVO KONCEPTA, ZASNOVE IN TEMELJNIH DOKUMENTOV ZA VZPOSTAVITEV/ USTANOVITEV KONZORCIJA ZA GRADIŠČA/KAŠTELIRJE v okviru projekta KAŠTELIR – Prazgodovinska gradišča in etnobotanika za trajnostni turizem in razvoj podeželja – od Krasa (preko Brkinov, Čičarije in Istre) do Kvarnerja, ki je sofinanciran v okviru programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Hrvaška.

K sodelovanju so vabljena podjetja, s.p., zavodi, ipd. s kompetencami s področij priprave konservatorskih/upravljavskih načrtov za kulturno dediščino ter področij, ki se ukvarjajo s prezentacijo kulturne dediščine za turistične namene – upravljanje omenjene kulturne dediščine na prostem in njihova vključitev v javno življenje in turizem. V primeru, da so ponudniki posamezniki, morajo imeti vsaj 5-letne izkušnje z delom v organizacijah, ki se ukvarjajo s turizmom.  Ponudniki morajo ponudbi priložiti reference, s katerimi dokazujejo, da izpolnjujejo navedene pogoje.

V primeru, da ponudniki ne izpolnjujejo pogoja iz prejšnjega odstavka, se šteje, da njihova ponudba ni popolna in se jo iz nadaljnjega postopka izloči kot neustrezno.

Izvajalci ne morejo biti predstavniki naročnika ali projektnega partnerja.

Rok za oddajo ponudb je 20. 07. 2020. Ponudbo pošljite po e-mailu na naslov: irris@irris.eu ali po pošti na naslov: Čentur 1f, 6273 Marezige.

>>Več informacij in razpisna dokumentacija

 

« | »