Urška Lampe

IZOBRAZBA

 • 2011 diploma na Oddelku za zgodovino UP Fakulteta za humanistične študije Koper
 • 2016 doktorat na Oddelku za zgodovino UP Fakulteta za humanistične študije Koper

ZNANSTVENI NAZIVI

 • 2017 znanstveni naziv: znanstvena sodelavka
 • 2017 pedagoški naziv: docentka za področje Zgodovinopisje

ZAPOSLITVE

 • 2011 – 2014 mlada raziskovalka na UP Znanstveno-raziskovalno središče, Koper
 • 2014 – 2016 mlada raziskovalka na Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko, Ljubljana
 • 2016– raziskovalka na Inštitut IRRIS za raziskave, razvoj in strategije družbe, kulture in okolja, Koper

ČLANSTVA

 • 2011– članica Zgodovinskega društva za južno Primorsko, Koper, od 2017 članica Izvršilnega odbora

ZNANSTVENE OBJAVE 

 • 5 izvirnih znanstvenih člankov kot avtorica
 • 1 izvirni znanstveni članek v soavtorstvu

UREDNICA

 • 2016– urednica znanstvene revije Annales, Series Historia et Sociologia
 • 2016– urednica znanstvene revije Acta Histriae
 • 2016 – znanstvene monografije: S. Žitko, Avstrijsko Primorje v vrtincu nacionalnih, političnih in ideoloških nasprotij v času ustavne dobe (1861–1914)
 • 2018 – znanstvene monografije: D. Darovec, Vendetta in Koper 1686
 • 2018 – znanstvene monografije: S. Žitko, Paul Valéry: njegov koprsko-tržaški rod in odnos do evropskega duha v času med svetovnima vojnama

ORGANIZACIJA ZNANSTVENIH KONFERENC

 • članica organizacijskega odbora znanstvene konference Titova Jugoslavija kot diplomatski izziv 20. stoletja, 29. 11. 2012, Koper
 • soorganizirala je več znanstvenih posvetov

SODELOVANJE NA MEDNARODNIH KONFERENCAH

 • Prevzgoja kot poskus ideološke (de)kontaminacije vojnih ujetnikov v drugi svetovni vojni, Diskurzi, prakse in reprezentacije: zgornji Jadran med srednjim vekom in sodobnostjo : Discorsi, pratiche e rappresentazioni: l’Alto Adriatico tra età medievale e contemporanea : Discourses, practices and representations: the Upper Adriatic between the Middle Ages and Modernity, UP Znanstveno-raziskovalno središče in Univerza Ca’ Foscari Benetke, Koper, 2013.
 • Vodena predstavitev taborišča v Borovnici in njegovega zgodovinskega ozadja na nekdanji lokaciji taborišča v Dolu pri Borovnici sodelujočim na mednarodni okrogli mizi Memories in Translation. An Interdisciplinary Workshop on Multidirectional Memory v organizaciji UP Znanstveno-raziskovalno središče in Alexander-von-Humboldt-Kolleg, 2014.
 • Od prve svetovne vojne do Konvencije o ravnanju z vojnimi ujetniki (1929), Velika vojna – 100 let kasneje, mednarodna znanstvena konferenca UM Oddelka za zgodovino, Maribor, 2014.
 • Today’s Perception of the Lapidary in Memory of the post-World War II Deportees from Gorizia in the Gorizia Park of Remembrance, Kraji spomina, kraji meje / Luoghi della memoria, luoghi di confine / Sites of memory, sites of border mednarodna znanstvena konferenca v organizaciji Znanstveno-raziskovalnega središča Koper, Inštitut za zgodovinske študije, Koper, 2017.

GOSTUJOČA PREDAVANJA

 • November 2018 – gostujoče predavanje na Univerzi v Črni gori, Pravni fakulteti, naslov predavanja: From World War I to the Convention relative to the treatment of prisoners of war (1949)

OPIS NAJPOMEMBNEJŠIH ZADNJIH RAZISKOVALNIH PROJEKTOV

Raziskovalka je vodja podoktorskega projekta Družine in spomini italijanskih vojnih ujetnikov v Sloveniji in Jugoslaviji po drugi svetovni vojni (Z6-9361, trajanje: 1. 3. 2019 – 28. 2. 2021). Raziskovalka je prejemnica Marie Skłodowska-Curie štipendije, pod okriljem katere bo opravljala raziskavo Families and Memories of Italian Prisoners of War in Yugoslavia after World War II (IT-POW FAMILIES) na Univerzi Ca’ Foscari v Benetkah pod mentorstvom prof. Alessandra Casellata. Štipendija se podeljuje v sklopu Marie Skłodowska-Curie akcij programa Obzorje 2020. Trenutno raziskovalka sodeluje na interdisciplinarnem projektu Kontemporalnost razumevanjskega konteksta ter izražanje osebne in družbene svobode (J7-8283, vodja: Dean Komel), kjer opravlja raziskave glede osebne in družbene svobode v kontekstu konca druge svetovne vojne in tranzicijskem obdobju med vojno in mirom.

RAZISKOVANJE V ARHIVIH

– Ženeva

Archives du Comité international de la Croix-Rouge

– London

The National Archives, Kew

– Rim

Archivio Generale della Presidezna del Consiglio dei Ministri
Archivio Istituto Gramsci
Archivio Centrale dello Stato
Archivio Storico Diplomatico del Ministero degli Affari Esteri
Archivio storico centrale della Croce Rossa Italiana

– Beograd

Vojni arhiv Ministarstva odbrane Republike Srbije
Arhiv Jugoslavije
Diplomatski Arhiv Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije

– Ljubljana

Arhiv Republike Slovenije 

PODROČJA RAZISKOVANJA:

zgodovina jugoslovansko-italijanskih odnosov, predvsem problematika aretacij in deportacij na območju Julijske krajine po drugi svetovni vojni; mednarodno humanitarno pravo in pravno varstvo vojnih ujetnikov (Ženevske konvencije); zgodovina delegacije Mednarodnega odbora Rdečega križa Jugoslaviji po drugi svetovni vojni; italijanski vojni ujetniki v Jugoslaviji po drugi svetovni vojni, itd. Njene raziskave so interdisciplinarne, saj zajemajo tako področje diplomatske in vojaške zgodovine, kot tudi socialne, pravne in filozofske aspekte vojne in njenih posledic.