Ob 80. jubileju predsednika Zgodovinskega društva za južno Primorsko, dr. Salvatorja Žitka, je izšel njegov jubilejni zbornik Pričevanja o slovenskem zgodovinopisju Istre. Prelistate ga lahko na naslednji povezavi: Pričevanja o slovenskem zgodovinopisju Istre.

« | »