Prakse reševanja sporov med običajnim in postavljenim pravom na območju današnje Slovenije in sosednjih dežel

Prakse reševanja sporov med običajnim in postavljenim pravom na območju današnje Slovenije in sosednjih dežel Vodja raziskovalnega programa: red. prof. dr. Darko Darovec Povezava na SICRIS https://cris.cobiss.net/ecris/si/sl/project/19002 ali http://www.sicris.si/public/jqm/prg.aspx?lang=slv&opdescr=search&opt=2&subopt=700&code1=cmn&code2=auto&psize=1&hits=1&page=1&count=&search_term=darko%20darovec&id=19002&slng=&order_by= Člani programske skupine: Polona Tratnik Urška
Več

REŠEVANJE SPOROV MED NIŽJIMI SLOJI NOTRANJE AVSTRIJE V ČASU BAROKA: MED FAJDO IN KAZENSKIM PRAVOM

Reševanje sporov med nižjimi sloji Notranje Avstrije v času baroka: med fajdo in kazenskim pravom Vodja podoktorskega raziskovalnega projekta: doc. dr. Žiga Oman Povezava na SICRIS https://cris.cobiss.net/ecris/si/sl/project/18786 Sodelujoče ustanove: Inštitut IRRIS za raziskave, razvoj in
Več

Mreža in virtualizacija butičnih muzejev podeželja – projekt #BUTMUZ

Projekt Mreža in virtualizacija butičnih muzejev podeželja, z akronimom #BUTMUZ, je sofinanciran v okviru programa Strategije lokalnega razvoja »LAS Istre« s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Aktivna izvedba projekta se je začela 01.01.2021. Namen
Več

30 LET SLOVENSKE DRŽAVE

“Namen publikacije, posvečene 30. obletnici slovenske države, poleg ozaveščanja zgodovinskih okoliščin, ki so privedle do (samo)oblikovanja svojstvene slovenske nacije, je predvsem kritičen pretres poglavitnih družbenih dejavnikov, ki so sooblikovali slovensko družbo v dobi samostojne države.
Več

Kontemporalnost razumevanjskega konteksta ter izražanje osebne in družbene svobode

Vodja raziskovalnega projekta: prof. dr. Dean Komel Sodelujoče ustanove: Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta, Oddelek za zgodovino Inštitut IRRIS za raziskave, razvoj in strategije družbe, kulture in okolja Trajanje
Več

Družine in spomini italijanskih vojnih ujetnikov

Vodja raziskovalnega projekta: doc. dr. Urška Lampe Sodelujoče ustanove: Inštitut IRRIS za raziskave, razvoj in strategije družbe, kulture in okolja Trajanje projekta: 1. 3. 2019 – 28. 2. 2021 Financer: Javna agencija za raziskovalno dejavnost
Več

Družbene funkcije pravljic

Vodja raziskovalnega projekta: prof. dr. Polona Tratnik Sodelujoče ustanove: Alma Mater Europea – Institutum Studiorum Humanitatis, Fakulteta za podiplomski humanistični študij Inštitut IRRIS za raziskave, razvoj in strategije družbe, kulture in okolja Trajanje projekta: 1.
Več

Kultura spominjanja gradnikov slovenskega naroda in države

Vodja raziskovalnega projekta: prof. dr. Darko Darovec Sodelujoče ustanove: Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta, Oddelek za zgodovino Nova univerza: Fakulteta za slovenske in mednarodne študije, Evropska pravna fakulteta Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko Inštitut
Več

Projekt KAŠTELIR – Interreg V-A Slovenija – Hrvaška

  Projekt »Prazgodovinska gradišča in etnobotanika za trajnostni turizem in razvoj podeželja – od Krasa (preko Brkinov, Čičarije in Istre) do Kvarnerja«, z akronimom KAŠTELIR, je del Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška. Aktivna izvedba projekta
Več

FAIDA – Feud and Blood Feud Between Customary Law and Legal Process in Medieval and Early Modern Europe

PRESENTATION OF THE PROJECT: FAIDA Feud and blood feud between customary law and legal process in medieval and early modern Europe.  In the past two or three decades the famous essay by Max Gluckman (Gluckman
Več