Občina Izola – Comune di Isola v sodelovanju z ostalimi partnerji projekta KAŠTELIR razpisuje javni, odprti, dvostopenjski poziv za oblikovanje promocijskih vzorčnih suvenirjev v okviru projekta KAŠTELIR – “Prazgodovinska gradišča in etnobotanika za trajnostni turizem in razvoj podeželja – od Krasa (preko Brkinov, Čičarije in Istre) do Kvarnerja”.

PREDMET POZIVA
Projekt Kaštelir je projekt Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Hrvaška 2014–2020 . Partnerji že od 1.10.2018 dalje izvajajo aktivnosti projekta, ki so namenjene oživljanju prezrte kulturne dediščine gradišč (kaštelirjev).  Ti izhajajo iz prazgodovinske dobe in se nahajajo na območju Primorske, Istre in Kvarnerja. Glavni namen projekta »Kaštelir« je ohranjanje kulturne in naravne dediščine izbranih gradišč, cilj pa uporaba v trajnostnem in čezmejnem kulturnem turizmu.

Predmet poziva je izbor petih promocijskih suvenirjev in sicer: a) štiri za štiri izbrana gradišča v okviru projekta »Kaštelir«:  Štanjel (Komen, SI), Korte nad Izolo, Rašpor (Lanišće, HR), Brseć in Ozida (Moščenička Draga, HR) in b) skupnega z imenom »KAŠTELIR«.

NAMEN POZIVA:
S suvenirjem kot umetniškim simbolom želimo ljudem atraktivno in poljudno približati kulturno (arheologija in zgodovina) in naravno (etnobotanika) dediščino izbranih gradišč.

Naročnik s tem pozivom – v sodelovanju z Občino Komen, Občino Lanišće in Občino Moščeniška Draga – izbira pet suvenirjev: štiri za posamezna gradišča in enega skupnega »KAŠTELIR«, ki bo predstavljal skupno čezmejno turistično destinacijo kaštelirjev partnerskega območja.

ROK ZA ODDAJO
Rok za oddajo prijav za prvo fazo izbornega postopka je: nedelja, 12. april 2020!

Razpisno dokumentacijo lahko najdete na spletni strani Občine Izola – Comune di Isola!

« | »