Polona Tratnik

IZOBRAZBA

 • 7. 12. 2017 doktorica filozofije in teorije vizualne kulture, Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije
 • 8. 1. 2002 magistra umetnosti, Univerza v Ljubljani, Akademija za likovno umetnost
 • 28. 9. 1999 akademska slikarka, Univerza v Ljubljani, Akademija za likovno umetnost

TRENUTNA POZICIJA:

 • Alma Mater Europaea – Institutum Studiorum Humanitiatis, dekanja, redna profesorica, znanstvena svetnica (100%); Nova
 • Univerza Fakulteta za slovenske in mednarodne študije (10%), znanstvena svetnica; IRRIS, znanstvena svetnica (10%)

RAZISKOVALNI PROJEKTI IN PROGRAMI

 • 2016–2024 vodja nacionalnega raziskovalnega programa: Raziskave kulturnih formacij, podpore: Agencija za raziskovanje RS, zavod: Alma Mater Europaea – Institutum Studiorum Humanitatis
 • 2018 članica projektne skupine: Medio y especie: ecologia y ecolucion desde la filozofia natural, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional Autónoma de México, vodja: María Antonia González Valerio
 • 2018–21 članica projektne skupine: Kulturna spominjanja gradnikov slovenskega naroda in države, podpora: Agencija za raziskovanje RS, zavod: IRRIS, vodja: Darko Darovec
 • 2015–17 članica projektne skupine: Complejidad y filosofía natural en el cruce de arte y ciencia, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional Autónoma de México, vodja: María Antonia González Valerio
 • 2011–14 članica projektne skupine: Intervención de organismos vivos: Los límites del arte en el entrecruzamiento con la ciencia y la tecnología, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional Autónoma de México, vodja: María Antonia González Valerio
 • 2012 raziskovalna štipendija: Fulbright Visiting Scholar Award – raziskava: Aesthetics, Culture and Avant-Garde Art after the Postmodern Turn, University of California Santa Cruz, podpora: ZDA
 • 2011–13 članica projektne skupine: Živalska etika kot paradigma trajnostnega razvoja, podpora: Agencija za raziskovanje RS, zavod: Univerza na Primorskem, Znanstvenoraziskovalno središče Koper, vodja: Lenart Škof
 • 2010–13 članica projektne skupine: Eko-feministična teologija in sodobna ekološka kriza, podpora: Agencija za raziskovanje RS, zavod: Univerza na Primorskem, Znanstvenoraziskovalno središče Koper, vodja: Nadja Furlan Štante
 • 2010–13 vodja: Bios In Vitro, interdisciplinarni projekt, podpora: Ministrstvo za kulturo RS, zavod: Horizonti v sodelovanju z Zavodom za transfuzijsko medicino RS
 • 2008–11 postdoktorski projekt, filozofija: Kritiške, odporniške in aktivistične strategije v sodobni umetnosti in kultur, podpora: Agencija za raziskovanje RS, zavod: Univerza na Primorskem, Znanstvenoraziskovalno središče Koper

VISOKOŠOLSKA UČITELJICA
MENTORSTVO DOKTORSKIM ŠTUDENTOM
Alma Mater Europaea – Institutum Studiorum Humanitiatis:

 • Maja Hawlina, Interpelacija v neksusu kreativnih industrij, teza potrjena: 27. 9. 2018.
 • Gašper Bakač, Video igre v umetnosti, teza potrjena: 27. 9. 2018.
 • Rosangela Barcaro, teza še ni potrjena
 • so-mentorstvo: Gorazd Bence, Donatorska podoba v 14. in 15. stoletju na Štajerskem, zagovor: 19. 5. 2017.
  Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije:
 • Monika Vrečar, Teorija medija: Vilém Flusser in Marshall McLuhan, zagovor: 24. 10. 2018.
 • Mirjana Batinić, Diskurzivna analiza prostora in časa v delu Fione Tan, zagovor: 24. 10. 2018.
 • Jan Babnik, Sodobna dokumentarna fotografija in participacija, zagovor: 9. 10. 2018.
 • Špela Trošt, Genealogija pojma prisotnosti v performativnih umetnostih, zagovor: 29. 3. 2016.
 • Petra Bole, Nakit kot umetnost, zagovor: 30. 9. 2015.

UNIVERZITETNO POUČEVANJE
Nova Univerza – Fakulteta za slovenske in mednarodne študije, 2018–:

 • Kultura v Sloveniji, dodiplomski

Alma Mater Europaea – Institutum Studiorum Humanitiatis, 2016 –:

 • Humanitstika II, doktorski, temeljni
 • Komunikacija in družba, doktorski
 • Umetnost in kultura v času neoliberalizma in posttranzicije, doktorski
 • Interdisciplinarne metodologije, doktorski
 • Družbena komunikacija in mediji, magistrski
 • Estetika in sodobnost, dodiplomski
 • Raziskovalni praktikum: izbrane teme iz zgodovine humanizma in umetnosti, dodiplomski

Univerza v Ljubljani, Akademija za likovno umetnost in oblikovanje, dodiplomski in magistrski, 2016–:

 • Teorija medijev, magistrski, temeljni
 • Družbena teorija sodobne umetnosti, magistrski, temeljni
 • Teorija medijev in novomedijske umetnosti I–IV, 4 dodiplomski predmeti, temeljni

Sigidunum University, Fakulteta za medije in komunikacijo, Beograd, doktorski, nosilka 2017–:

 • Theory of Experimental and Research Art
 • Performance Art and Participatory Art
 • Theories of Global Modernisms and Arts
 • Theory of Contemporary Exhibition Practices
 • New Genres in Art and Media

Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta, dodiplomski, magistrski:

 • magistrsko delo, metodološki predmet, 2017–
 • intermedijska umetnost, magistrski, 2014–16
 • intermedijska umetnost, I–III, 2015–
 • estetika, 2015–16

Univerza na Primorskem, Fakulteta za dizajn, dodiplomski in magistrski:

 • kultura sodobnega, magistrski, 2015–
 • humanistična metodologija za magistrsko delo, 2014–16
 • kreativnost, 2014–17
 • risanje in slikanje, 2014–17
 • vizualna komunikacija, 2015–
 • filozofija dizajna, 2015–

Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistiko, Oddelek za kulturne študije, 2008–16:

 • sodobna eksperimentalna umetnost, film in fotografija pod globalnimi pogoji, doktorski, 2009–16
 • sodobna vizualna umetnost in kultura Evrope, doktorski, 2009–16
 • uvod v kulturne študije, dodiplomski, 2008–14
 • medijska kultura, dodiplomski, 2010–13
 • telo in sodobna kultura, magistrski, 2012–13
 • izbrane teme iz kulture na Slovenskem, dodiplomski, magistrski, 2007–13
 • transkulturna estetika, dodiplomski, 2008–09

GOSTUJOČA PROFESORICA NA TUJIH UNIVERZAH

 • University of California Santa Cruz, Department History of Art and Visual Culture, izvedba predmeta Media History and Theory, dodiplomski, 1. 2.–31. 8. 2012.
 • Universidad Nacional Autónoma de México, Faculdad de Filosofía y Letras, Transart and Transdisciplinarity, México C.: 16.–30. 9. 2009
 • Capital Normal University, College of Literature, izvedba predmeta Introduction to Cultural Studies, dodiplomski, Peking: 8. 4.–3. 5. 2009
 • University for Art and Design Helsinki Taik, School of Visual Culture, serija predavanj After the End of Art and Contemporary Art, podiplomski, 31. 1.–8. 2.2009

VABLJENA PREDAVANJA NA TUJIH UNIVERZAH

 • Bioart in the public sphere: vabljeno predavanje na the University of Buffalo, Department of Art, Office of Inclusive Excellence and Genome, Environment and Microbiome Community of Excellence (GEM), New York, 1. 5. 2019.
 • Art, biotech, power: vabljeno predavanje na The Ontario College of Art and Design University (OCAD U), Toronto, Ontario, 30. 4. 2019
 • Convergences and divergences of art, science, and philosophy: vabljeno predavanje na the Rensselaer Institute, School of Humanities, Arts, and Social Sciences, Troy, New York, 25. 4. 2019.
 • Art and biology, biomedia lecture: convergences and divergence: art, science, and philosophy: vabljeno predavanje na Marist College, the Department of Film, TV, Games, and Interactive Media, the Department of Art & Digital Media and the Marist Honors Program, Poughkeepsie, New York, 24. 4. 2019.
 • Semiotics of the Uncanny: course at the Summer School in Hybrid Arts at the Ionian University, Krf, Grčija, 30. 5. 2017
 • Human and art in the convergence with biotechnology – case study: Slovenia. Köln: Kunsthochschule für Medien, 20. 12. 2012.
 • Body and Art at the Intersection with Biotechnology, Salamanca: Universidad de Guanajuato, División ingenierías, Mexico, 26. 11. 2012
 • Body Bio Art, University of California Santa Cruz, Art Department, 8. 5. 2012
 • Biotechnological Art: a New Link Between Art and Science, Milwaukee: Marquette University, 16. 4. 2012.
 • Resistance art in the context of capitalism and globalization. Milwaukee: Marquette University, 16. 4. 2012.
 • Body Traversed by Biotechnology and Art, Media Arts and Teh. PhD Program of University of California, Santa Barbara, 1. 5. 2012
 • Intersection of art and biotechnology, University of Greenwich, PhD study course at the Institute for Converging Arts & Sciences, London, 28. 10. 2010
 • Transart: Art and the Features of Contemporaneity, Universidad Nacional Autónoma de México, Faculdad de Filosofía y Letras, 28. 9. 2009
 • New Media Art, University of Science and Technology of China, School of Humanities and Social Sciences, Hefei, 30. 4. 2009
 • Contemporary Art, China Youth University for Political Sciences, Peking, 24. 4. 2009
 • Globalized Experimental and Bio Art, Normal University Beijing, College of Literature, 15. 4. 2009
 • (Bio) Art and Life Sciences, Centro Multimedia National de las Artes, Mexico City, 20. 11. 2008
 • Understanding the End of Art – from Hegel to Danto, Universidad Nacional Autónoma de México, Faculdad de Filosofía y Letras, 18. 11. 2008

ODBORI, ČLANSTVA V TELESIH Z UŽIVANJEM ZAUPANJA, POZICIJE

 • 2018– predsednica / Društvo inovatorjev Ljubljana
 • 2017– izvršni odbor / European Summer School in Cultural Studies (ESSCS), konzorcij 6 univerz
 • 2017– International Association of Aesthetics Executive Committee (2006– članica), nominirana za generalno sekretarke svetovne zveze za estetiko
 • 2016– dekanja, vodja raziskovanja / Alma Mater Europaea Institutum Studiorum Humanitatis
 • 2015 članica strokovnega telesa za raziskovalne programe / Agencija za raziskovalno dejavnost RS
 • 2011– predsednica / Slovensko društvo za estetiko (2000– izvršni odbor)
 • 2011–  Advisory Board / Society for Phenomenology and Media / U.S.A. headquarters
 • 2005– direktorica / Horizonti, zavod za umetnost, kulturo, znanost in izobraževanje
 • 2012–13 predstojnica Oddelka za kulturne študije, koordinatorica doktorskega programa Filozofija in teorija vizualne kulture, članica senata Fakulteta za humanistične študije Univerze na Primorskem
 • 2009–12 nacionalni svet za medpredmetni državni kurikulum za intermedijsko umetnost, Zavod za šolstvo v sodelovanju z Ministrstvom za kulturo RS
 • 2006–18 sekretarka / Društvo inovatorjev Ljubljana
 • 2005 Director / International Media Art Festival Break 2.3 New Species
 • 2005–11– sekretarka / Slovensko društvo za estetiko

  UREDNIŠKO DELO
 • 2018 urednica: 10th European Society for Aesthetics Conference 2018. Art and life, Maribor, 14th-16th June 2018, Glasnik ISH = Herald of Alma Mater Europaea – Institutum Studiorum Humanitatis. ISSN 2464-0557. letn. 2, št. 2 (2018), 80 str.
 • 2017– odgovorna urednica / Monitor ISH, Alma Mater Europaea – Institutum Studiorum Humanitatis, De Gruyter. ISSN 1580-688X.
 • 2016 Editor: 44th International Colloquium of the Slovenian Society of Aesthetics. Art and aesthetics under post-transition, Ljubljana: October 20-21, 2016, Glasnik ISH = Herald of Alma Mater Europaea – Institutum Studiorum Humanitatis. ISSN 2464-0557. letn. 1, št. 1 (2016), 28 str.
 • 2016– glavna urednica / Glasnik ISH = glasnik Alma Mater Europaea – Institutum Studiorum Humanitatis. ISSN 2464-0557.
 • 2012– uredniški odbor /AM Journal of Art and Media Studies Beograd: Fakultet za medije i komunikacije = Faculty of Media and Communications: Orion art, 2012-. ISSN 2217-9666.
 • 2011 urednica: ŠUVAKOVIĆ, Miško, Surplus Life: Philosophy of Contemporary Transitional Art and Form of Life: with Regards to the Artistic Productions of Polona Tratnik, (Transars, 2). Ljubljana: Horizonti, 2011. 110 str., ilustr. ISBN 978-961-92963-2-5.
 • 2012 urednica: 40th International Colloquium of the Slovenian Society of Aesthetics, Ljubljana, October 10-13, 2012. Surplus art: art, science, philosophy, Glasnik UP ZRS = Herald of Science and Research Center of the University of Primorska, letn. 17 (2012), št. 4. Koper: Science and Research Center University of Primorska, 2012. 48 str.
 • 2011 urednica: 39th International Colloquium of the Slovenian Society of Aesthetics, Koper, June 2-3, 2011. Contemporaneity in art, Glasnik UP ZRS = Herald of Science and Research Center of the University of Primorska, letn. 16 (2011), št. 4. Koper: Science and Research Center University of Primorska, 2011. 40 str.
 • 2010–11 uredniški odbor, Maska, magazine for performance art, Ljubljana: Zveza kulturnih organizacij Slovenije, 1991–, ISSN 1318-0509.
 • 2010– glavna urednica / Horizonti Publishing House, Transars series, ISSN 1855-9980
 • 2009 urednica: Art: resistance, subversion, madness = Umetnost: odporništvo, subverzija, norost, Monitor ZSA, letn. 11, no. 1-2. Koper: Science and Research Center University of Primorska. 237 str., ilustr. ISBN 978-961-6328-73-9.
 • 2008–13 uredniški odbor, področna urednica / Monitor ZSA: journal for historical, social, and other sociologies, 2004-2010 / Ljubljana: TROPOS – Društvo za zgodovinsko, socialno in druge antropologije ter kulturne dejavnosti; Koper: Science and Research Center University of Primorska. ISSN 1854-0376
 • 2004 ustanoviteljica & glavna urednica: Horizonti: supplement of the journal Likovne besede for philosophy and theory of art, priloga revije Likovne besede za filozofijo in teorijo umetnosti. Ljubljana: Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov. ISSN 1581-9167.
 • 2003–04 uredniški odbor, Likovne besede št. 63–68, art magazine, 1985-, Ljubljana: Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov. ISSN 0352-7263.
 • 2005 urednica / New species: [accompanying publication to the Festival Break 2.3, (7th-21st November 2005)]. Ljubljana: Zavod K6/4, 2005. 197 str., ilustr.
 • 2002 so-urednica: Prostori umetnosti, Ljubljana: Društvo inovatorjev Ljubljana. 231 str. ISBN 961-238-110-0ODBORI MEDNARODNIH KONFERENC (izbor 18 od 36 skupaj)
 • 2019 21st World Congress of Aesthetics: Possible Worlds of Contemporary Aesthetics: Aesthetics Between History, Geography and Media, International Association for Aesthetics, Belgrade, July 11–26, steering committee.
 • 2019 7th Scientific Conference with International Participation: All About People: Future Fit, Alma Mater Europaea – European Center Maribor, March 15–16, program committee, organization of the humanities section.
 • 2018 6th Scientific Conference with International Participation: All About People: Challenges for Science and Education, Alma Mater Europaea – Europsean Center Maribor, March 9–10, program committee, organization of the humanities section.
 • 2018 10th Annual Congress of the European Association of Aesthetics, host organizer.
 • 2018 3rd Taboo – Transgression – Transcendence in Art & Science, National Autonomous University Mexico in collaboration with Ionian University, Mexico, steering committee.
 • 2017 5th Scientific Conference with International Participation: All About People: Interdisciplinarity, Transnationality, and Building Bridges, Alma Mater Europaea – European Center Maribor, March 10 –11, program committee, organization of the humanities section.
 • 2017 2nd Taboo – Transgression – Transcendence in Art & Science, Ionian University, Corfu, steering committee.
 • 2016 44th conference of the Slovenian Society of Aesthetics: Art and Aesthetics in Post-Transition, program and organization committee president.
 • 2015 43nd Colloquium of the Slovenian Society of Aesthetics: The aesthetic regime of art: dimensions of Rancière’s theory, program and organization committee.
 • 2013 19th World Congress of Aesthetics, Krakow, invited plenary panel organizer and chair.
 • 2013 41st conference of the Slovenian Society of Aesthetics: Space and Aesthetics, program and organization committee president.
 • 2012 Philosophy of Media. Art and Media, Croatian Society for Philosophy, program committee.
 • 2012 40th International Colloquium of the Slovenian Society of Aesthetics: Surplus Art: Art – Science – Philosophy, Ljubljana, program and organization committee president.
 • 2011 39th International Colloquium of the Slovenian Society of Aesthetics: Contemporaneity in Art, program and organization committee.
 • 2010 38th International Colloquium of the Slovenian Society of Aesthetics: Artistic revolutions, program and organization committee.
 • 2009 37th International Colloquium of the Slovenian Society of Aesthetics: Philosophy of Art and Literature Today: Slovenia, China, program and organization committee.
 • 2008 36th International Colloquium of the Slovenian Society of Aesthetics: Art, Subversion, Madness, program and organization committee.
 • 2006 III Mediterranean Congress of Aesthetics, Portorož, organization committee.NAGRADE IN POSEBNA PRIZNANJA
 • 2012 Fulbright Visiting Scholar Award
 • 2010 dokumentarni portret umetnice, Zapeljevanje pogleda, režiser: Amir Muratović, produkcija: Radio Televizija Slovenija
 • 2009 portret umetnice in njenega dela v obliki članka, journal Art Today (China)
 • 2008 dokumentarni filmski portret izpostavljene umetnice Ars Electronica Festival, Linz, German–French TV ARTE
 • 2008 umetniškoraziskovalna šripendija, Ministrstvoa za kulturo RS
 • 2008 Bartolova univerzitetna nagrada za doktorsko tezo, Univerza na Primorskem
 • 2007 nagrada Preglej za dramsko besedilo Čakalnica, uprizoritev Šentjakobskega gledališča
 • 2006 Zlata ptica za delo na področju vizualne kulture (vodenje intermedijskega festivala Break 2.3 in drugi dosežki) / Liberalna akademija
 • 2005 Spletno pero, nagrada za kratko prozo
 • 2004–06 štipendija za obetavne študente za teorijo umetnosti, Ministrstvo za kulturo RS
 • 2001 Rotary Club nagrada za obetavne študente
 • 2000–01 štipendija za obetavne študente za umetnost, Ministrstvo za kulturo RS
 • 2000 Prešernova študentska nagrada / Univerza v Ljubljani, slikarstvo
 • 1990 srebrna Vegova nacionalna nagrada za matematiko (osnovna šola)ŠTUDIJE O MOJEM DELU
 • KREFT, Lev, “Kaj še preostane umetnosti?”, v: TRATNIK, Polona, Umetnost kot intervencija = Art as Intervention, Ljubljana: Sophia, 2017, 231–245. ISBN 978-961-7003-09-3. Trans. to Serbian as “Šta još preostaje umetnosti?” in TRATNIK, Polona, Umetnost u savremenosti = Art in Contemporaneity, Beograd: Orion, 2018, str. 139–147. ISBN 978-86-6389-080-0
 • María Antonia González Valerio, “Prologo”, v: Hacer la presencia. Fotografía, arte y (bio)tecnología = To Do the Presence. Photography, art, and biotechnology, Mexico City: Herder, 2013, str. 9–26. ISBN 978-607-7727-28-6
 • WIESINGER, Anja, “Introduction to Polona Tratnik”, Posted on January 12th, 2012 by Alan N. Shapiro | in the Category: The Illusion Beyond Art, <http://www.alan-shapiro.com/introduction-to-polona-tratnik-by-anja-wiesinger/>
 • ŠUVAKOVIĆ, Miško, “O biologiji, tehnologiji in umetnosti – Polona Tratnik” = “On Biology, Tehnology, and Art – Polona Tratnik”, v: Slovenska filozofija dan pozneje: izbrani kratki eseji, rezi, razprave, montaže, simulacije in kadriranja o teritorializacijah in deteritorializacijah v sodobni hibridni teoriji, filozofiji in estetiki v Sloveniji = Slovenian philosophy a day after, Koper: Hyperion, 2012, str. 219–226. ISBN 978-961-6382-78-6
 • ŠUVAKOVIĆ, Miško, Surplus Life: Philosophy of Contemporary Transitional Art and Form of Life: with Regards to the Artistic Productions of Polona Tratnik, (Transars, 2). Ljubljana: Horizonti, 2011, 110 str., ilustr. ISBN 978-961-92963-2-5
 • KOLŠEK, Katja, “Trenutek prehoda med živim in mrtvim: biopolitka, meje sodobne znanosti in umetnosti” = “The Moment of Passing Between the Living and the Death: Biopolitics, Boundaries of Contemporary Science and Art”, v: TRATNIK, Polona, In vitro: živo onstran telesa in umetnosti = In Vitro – the Living Beyond Body and Art, Ljubljana: Horizonti, 2010, str. 9–21. ISBN 978-961-92963-0-1
 • Yanxiang, Zhang, XUEPING, Shi, “The Expanding of Art and the Application of Science: Polona Tratnik and Bio Art”, v: Art Today, Št. 4, 2009, str. 116–121. ISSN 1997-4515.
 • PUNCER, Mojca, “’Konec umetnosti’ v teoretskem delu Polone Tratnik: Polona Tratnik: Konec umetnosti: genealogija modernega diskurza: od Hegla k Dantu” = “’The End of Art in the Theoretical Work of Polona Tratnik”, ISSN 0012-2068. Letn. 45, št. 11/12 (2009), str. 203–207.
 • ERJAVEC, Aleš, “Od konca umetnosti do konca modernosti” = “From the End of Art to the End of Modernity”, v: TRATNIK, Polona, Konec umetnosti – genealogija modernega diskurza: od Hegla k Dantu = The End of Art – Genealogy of Modern Discourse: from Hegel to Danto. Koper: University of Primorska, ZRS, Annales, 2008, str. 417–427. ISBN 978-961-6732-06-2
 • PUNCER, Mojca, “Artistic research on life forms: exploring the intersections of science, art and life in the context of globalization”. MIT: Leonardo (Oxf.). [Print ur.] ISSN 0024-094X. 2008, letn. 41, no. 5, ilustr. 469-477.
 • PUNCER, Mojca, “Zgodba o laseh, Story About Hair”, v: Lasje = Hair: odprti termin, Mala galerija, open competition Galerija Miklova hiša, [Ribnica], oktober 2005 : Moderna galerija, 22. april – 12. junij 2005, 12 April – 12 June 2005 : Galerija Miklova hiša, oktober 2005, October 2005 / Polona Tratnik, str. 2–
 • PUNCER, Mojca, “Polona Tratnik: ko fragmenti telesa postanejo skodelice za zajemanje mikrokozmosa = when fragments of the body become cups for capturing the microcosmos”, 7 grehov: Ljubljana – Moskva : Arteast razstava : [Moderna galerija, Ljubljana, 20. december 2004 – 13. marec 2005] = 7 sins: Ljubljana – Moscow: Arteast exhibition: [Museum of Modern Art, Ljubljana, 20 December 2004–13 March 2005]. p. 175UMETNIŠKORAZISKOVALNE REZIDENCE
 • 2010 Creative Art Residency, London
 • 2003 Symbiotica, University of Western Australia, Perth, biotechnological art research
 • 2002 EIGEN+ART, ChemnitzPrekinitev kariere: 26. 4. 2013–11. 10. 2013 / daljša bolezenska odsotnost, 12. 10. 2013–11. 10 2014 / porodniška odsotnost

  BIBLIOGRAFIJA
  MONOGRAFIJE, edina avtorica

 • Umetnost u savremenosti (Beograd: Orion, 2018)
 • Conquest of Body. Biopower with Biotechnology (Dordrecht: Springer SBM NL, 2017)
 • Umetnost kot intervencija (Ljubljana: Sophia, 2017)
 • Vstop v intermedijsko umetnost (Ljubljana: Inštitut Nove Revije, 2016)
 • Hacer la presencia. Fotografía, arte y (bio)tecnología (Mexico City: Herder, 2013)
 • In vitro: živo onstran telesa in umetnosti (Ljubljana: Horizonti, 2010)
 • Transumetnost: kultura in umetnost v sodobnih globalnih pogojih (Ljubljana: Institute for Education, 2010)
 • Konec umetnosti – genealogija modernega diskurza: od Hegla k Dantu (Koper: University of Primorska, ZRS, Annales, 2008)RECENZIRANI ČLANKI, edina avtorica
 • Umetnost kot investicijski fetiš ali umetnost v precepu. Annales, Series historia et sociologia, ISSN 1408-5348, v izdajanju. Scopus (h), AHCI, Scopus (d), MBP.
 • Improvisation in Bioart. “Improvisation in Contemporary Art” The Polish Journal of Aesthetics 54 (3/2019), v recenzentskem postopku. CEJSH, ERIH PLUS, PhilPapers.
 • Poetics and Politics of the Openness of Art. “Thinking with Umberto Eco: Philosophy, Semiotics, and the Arts” Rivista di Estetica (1/2021), v recenzentskem postopku. Web of Science, Scopus, The Philosopher’s Index, ERIH, google scholar.
 • Artistic Body Interventions as Strategies of Resistance to the Governance over the Bodies, Technoetic arts, ISSN 1477-965X, 2018, letn. 16, no. 3, str. 315-322, ilustr. Scopus (h), Scopus (d), Scopus.
 • Maja Smrekar’s biopolitical manifesto from a philosophical perspective. Monitor ISH: revija za humanistične in družbene znanosti, ISSN 1580-688X. 2017, 19, št. 2, str. 65-80.
 • Kreativna ekonomija: mit o ustvarjalnosti, ki prinaša blaginjo in uspeh. Annales, Series historia et sociologia, ISSN 1408-5348, 2015, letn. 25, št. 3, str. 517-526. http://zdjp.si/wp-content/uploads/2015/12/Pages-from-Annales-SHS-25-2015-3_TRATNIK_LOWRES1.pdf.
  Scopus (h), AHCI, Scopus (d), MBP.
 • The drizzly identity: a dissolution of the body as a solution of life. Technoetic arts, ISSN 1477-965X, 2015, letn. 13, no. 1/2, str. 103-113, ilustr., doi: 10.1386/tear.13.1-2.103_1. Scopus (h), Scopus (d), Scopus.
 • Art as acting against the program of the apparatus. Flusser studies, ISSN 1661-5719, Transcoding Flusser: Synthetic thinking, The Hague, April 15-16, 2016, 2016, [No.] 22, str. 1-10.
 • Interveniranje v svet in svetost potrošnje = Intervention in the World and Sacredness of Consumption. Borec: revija za zgodovino, literaturo in antropologijo, ISSN 0006-7725, 2015, letn. 67, št. 718/720, str. 140-147, 237.
 • Entering Brave New Sociality with Super Intelligent, Emotional, and Wet Brained Robots. Phainomena: glasilo Fenomenološkega društva v Ljubljani, ISSN 1318-3362, XXIII/88-89 (Virtualites), June 2014.
 • The power of media and technology. Glimpse: publication of the Society for Phenomenology and Media, 2014, letn. 15, str. 83-87.
 • Media and the technological turn: truth, power and resistance. In medias res, ISSN 1848-6304, 2013, letn. 2, št. 3, str. 276-287.
 • Ustvarjalnost kot odporništvo do (bio)tehnooblasti = Creativity as Resistance to (Bio)Techno Power. Dialogi, ISSN 0012-2068, 2013, letn. 49, št. 7/8, str. 67-74.
 • The paradigm of regenerative body: the role of regenerative medicine in biopower. Annales, Series historia et sociologia, ISSN 1408-5348, 2012, letn. 22, št. 2, str. 345-352. AHCI, ERIHC, Scopus (d,h).
 • Bíos-techné: the biotechnological politics of the body and the politics of life. Antropologija: časopis Centra za etnološka i antropološka istraživanja (CEAI) Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, ISSN 1452-7243, 2012, št. 12, book 2, str. 17–
 • Biotechnology for medicine: intervene to make live. Glimpse: publication of the Society for Phenomenology and Media, 2012, letn. 14, str. 147-151.
 • Jugar con una presencia viva: el bioarte. Intersticios: filosofía, arte, religión (Universidad Nacional Autónoma de México), enero-junio 2011, letn. 16, št. 34.
 • Preseganje fotografije: dogajanje trenutka, odpiranje podobe v svet = Overcoming Photography: the Happening of the Moment, Opening of the Image to the World. Fotografija: revija slovenskih fotografov, ISSN 1408-3566. 2011, [Št.] 49/50, str. 88-98, ilustr.
 • Rhizomatic body: the shift in comprehension of life and body with the turn of the biotechnological paradigms. Glimpse: publication of the Society for Phenomenology and Media, 2011, letn. 13, str. 121-127.
 • Odtis – uvid – projekcija: (gensko profiliranje, genotipizacija) = Print – insight – projection: (genetic profiling, genotyping). Maska, ISSN 1318-0509. 2011, letn. 26, št. 139/140, str. 24-37, ilustr.
 • Suspenzija smrti in totalna oblast nad življenjem v biotehnološki postmodernosti. Poligrafi: revija za religiologijo, mitologijo in filozofijo, ISSN 1318-8828, 2010, letn. 15, št. 58/60.
 • Avratično sinteziranje minevajočega = Auratic Synthetization of the Passing Away. Fotografija: revija slovenskih fotografov, ISSN 1408-3566. 2010, št. 45/46, str. 56-65, ilustr.
 • Notes on contemporary art: critical resistance and activist approaches. V: TRATNIK, Polona (ur.). Art: resistance, subversion, madness = Umetnost: odporništvo, subverzija, norost, (Monitor ZSA, ISSN 1854-0376, letn. 11, no. 1-2). Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Založba Annales. 2009, str. 11-21.
 • Kultura in umetniške prakse v času poznega kapitalizma = Culture and Art Practices in the Age of Late Capitalism. Sodobnost ISSN 0038-0482, 2009, letn. 73, št. 10.
 • (Bio)umetnost in manipuliranje z živim = (Bio)Art and Manipulation with Living. Series historia et sociologia, ISSN 1408-5348., 2008, letn. 18, št. 1. AHCI, ERIHC, Scopus (d,h).
 • Filozofija umetnosti in umetnostne zgodovine ter teza o koncu umetnosti pri Arthurju C. Dantoju = Philosophy of Art and Art Theory and the Thesis on the End of Art in Arthur C. Danto. Analiza: časopis za kritično misel, ISSN 1408-2969, 2008, letn. 12, št. 1/2, str. 95-117.
 • Fotografija in smrt = Photography and Death. Fotografija: revija slovenskih fotografov, ISSN 1408-3566. 2008, št. 37/38, str. 48-54.
 • Možnosti sodobne estetike = Possibilities for Contemporary Aesthetics. Sodobnost, ISSN 0038-0482, 2008, letn. 72, št. 4, str. 515-526.
 • Subverzivne prakse v sodobni umetnosti – strategije majhnega odpora = Subversive Practices in Contemporary Art – Strategies of Minimal Resistance. Amfiteater: revija za teorijo scenskih umetnosti, ISSN 1855-4539, 2008, letn. 1, št. 1, str. 41-57.
 • 37°C: dall’interno di un essere umano alla sottile linea vita appesa a un filo. V: HAUSER, Jens (ur.), CAPUCCI, Pier Luigi (ur.), TORRIANI, Franco (ur.). Art Biotech, (Mediaversi, 6). Bologna: CLUEB. 2007, str. 117-120.
 • Carne del mundo = Flesh of the world. A mínima, ISSN 1697-7777, [2006], n. 18, str. 6-21, ilustr.
 • 37°C: from the inside of a being to the thin line of life. Leonardo: journal of the International Society for the Arts, Sciences and Technology, ISSN 0024-094X. MIT Press. 2005, letn. 38, no. 2, str. 103-108, ilustr. AHCI, ERIHC, Scopus (d,h).
 • Podoba, percepcija in empatija = Image, perception and empathy. Likovne besede: revija za likovno umetnost, ISSN 0352-7263, 2001, št. 57/58, str. 135-142, ilustr.
 • O fotografskih iskanjih Davida Hockneyja: vprašanja realizma v površini. Likovne besede: revija za likovno umetnost, ISSN 0352-7263, 2000, št. 53/54, str. 150-161.POGLAVJA V MONOGRAFIJAH, edina avtorica
 • Body visualizations and power/knowledge. V: JIMÉNEZ DEL VAL, Nasheli (ur.). Body between materiality and power: essays in visual studies. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing. 2016, str. 109-121.
 • Bio art from the other Europe. V: CVEJIĆ, Žarko (ur.), FILIPOVIĆ, Andrija (ur.), PETROV, Ana (ur.). The crisis in the humanities: transdisciplinary solutions. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing. cop. 2016, str. 183-191.
 • Observing – knowing – mediating: the body as world to explore and as projection. V: PANDILOVSKI, Melentie (ur.). Marshall McLuhan and Vilém Flusser’s communication and aesthetic theories revisitur. Winnipeg: Video pool media arts centre. 2015, str. 163-180.
 • Engineering evolution: androids, synthias, and other creatures = Inženirstvo evolucije: androidi, umetne celice – synthie ter druge kreature. ŠTABI, Snežana (ur.), BULATOV, Dmitry (ur.), KOSTIĆ, Aleksandra (ur.). Soft control: art, science and the technological unconscious = Soft control: umetnost, znanost in tehnološko nezavedno, (Tox, letn. 20, št. 51). Maribor: Kibla, 2015, str. 89-98, 231-240.
 • Un nuevo capítulo acerca del poder sobre la vida y el cuerpo: la biotecnología. GONZÁLES VALERIO, María Antonia (ur.). Pròs bíon: reflexiones naturales sobre arte, ciencia y filosofíja. México: Universidad Nacional Autónoma de México, 2014, str. 151-169, ilustr.
 • Manifesto for the Next Art. BALER, Pablo (UR.), The Next Thing: Art in the 21st Century, Madison; Teaneck: Fairleigh Dickinson University Press, 2013, str. 19–31.
 • Resistance strategies against social power and consumer ideology: Slovenia resisting the Empire. SCHECK, Hanna (ur.). Changing Identities in South Eastern Europe: between europeanisation, globalisation, and nationalism. Vienna: Centre for Social Innovation (ZSI): Austrian Science and Research Office Ljubljana (ASO Ljubljana), str. 136–
 • Interdisciplinary Approaches to Reflexive Art in Education and Research. New Media Art Education & Research: Always Already New, Thinking Media, Subversing Feeling, Scaffolding Knowledge: Art and Education in the Praxis of Transformation, Milan: M-Node & NABA Media Design & New Media Art, 2012.
 • Ekološko interveniranje umetnosti v potrošniško arkadijo. V: FURLAN-ŠTANTE, Nadja (ur.), ŠKOF, Lenart (ur.). Iluzija ločenosti: ekološka etika medsebojne soodvisnosti, (Knjižnica Annales Majora). Koper: Zgodovinsko društvo za južno Primorsko: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales. 2012, str. 217-229.
 • Interdisciplinary approaches to reflexive art in education and research. V: BIANCHI, Amos (ur.). Limina: n. 2. Milano: M-Node, M-Node, NABA Nuova Accademia di Belle Arti Milano, Planetary Collegium, 2012, str. 133-145.
 • Renesansa in preživetje človeške vrste = The Renaissance and the survival of the human species. V: ČERČNIK, Irena (ur.). Kiparstvo danes. Knj. 3. = Publication 3, A new Renaissance and transhumanism: [20. 9.-28. 10. 2012]. Celje: Zavod Celeia, Center sodobnih umetnosti, Galerija sodobne umetnosti. 2012, str. 7-24.
 • Refleksija tehnoznanosti skozi interdisciplinarnost. V: KOLŠEK, Katja (ur.), GREGORC, Tomaž (ur.). Prihodnost znanosti: neoliberalizem, univerza in politika sodobnega znanstvenega raziskovanja, (Zbirka Anagoga). Novo mesto: Goga. 2011, str. 75-91.
 • Odpiranje kipa. V: DOMJAN, Alenka (ur.). Kiparstvo danes. Knj. 1, Komponente, stičišča in presečišča. Celje: Zavod Celeia, Center sodobnih umetnosti, Galerija sodobne umetnosti. 2010, str. 29-35.
 • Umetnost in znanost: divergenca in konvergenca kultur(e). V: SEDMAK, Mateja (ur.), ŽENKO, Ernest (ur.). Razprave o medkulturnosti. Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales: Zgodovinsko društvo za južno Primorsko. 2010, str. 367-386.
 • K transumetnosti: transnacionalnost, taktični mediji, bricolage, transdisciplinarnost. T. VIGNJEVIĆ (ur.), Interpretacije vizualnosti: študije o sodobni slovenski likovni umetnosti, Koper: UP ZRS, 2009.
 • Artur Danto: filozofija umetnosti. M. ŠUVAKOVIĆ, A. ERJAVEC (ur.), Figure u pokretu: savremena zapadna estetika, filozofija i teorija umetnosti (= Moving figures: contemporary western aesthetics, philosophy and theory of art). Beograd: Atoča, 2009 str. 531-548.
 • K transumetnosti: transnacionalnost, taktični mediji, bricolage, transdisciplinarnost. V: VIGNJEVIĆ, Tomislav (ur.). Interpretacije vizualnosti: študije o sodobni slovenski likovni umetnosti, (Knjižnica Annales Majora). Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Založba Annales: Zgod. društvo za južno Primorsko. 2009, str. 39-59.
 • Zapiski o sodobni umetnosti: pomen kritične refleksije znotraj umetniških praks. V: TAŠNER, Veronika (ur.), et al. Brez spopada: kultur, spolov, generacij. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 2009, str. 85-98.
 • Flesh of the world. A. HATZIYIANNAKI (ur.). In vivo in vitro: art in the age of the biotechnological revolution = i tehni stin epohi tis biotehnologikis epanastasis. Athena: Futura: Athens School for Fine Arts: ART Topos, 2008.
 • Tracking the track of the interactiveness. C. DAFLOS (ur.). Egheirídio tréhouses eikastikés dialogikés egkatastáseis 00_06: plána dialogikón egkatastáseon. Athena: Papasoteríou, cop. 2007.
 • Ljubezenske zgodbe. V: Zeleno, ki te ljubim zeleno = Green, as I love you, greenly. Ljubljana: Zavod za sodobno kulturo in znanost. 2005, str. 2-5.OBJAVLJENI KONFERENČNI REFERATI, edina avtorica
 • Challenging the Biopolitical through Animal-Human Hybridization, Proceedings of the European Society for Aesthetics, ISSN: 1664 – 527, letn. 10, 2018, str. 643–658.
 • Bio arts as tactical media. V: SMITE, Rasa (ur.), SMITS, Raitis (ur.), MEDOSCH, Armin (ur.). Renewable futures: art, science and society in the post-media age, 1st Renewable Futures Conference, Riga, October 8-10, 2015, (Acoustic Space, ISSN 1407-2858, Renewable futures, letn. 16, iss. 1). Riga: RIXC. 2017, str. 63-70.
 • Designing life. Designing grass, designing dress, designing human. V: Taboo – transgrassion – transcendence in art & science, Corfu, Greece, 25th May-4th June 2017. Corfu: Ionian University, Deprtment of Audio and Visual Arts. 2017.
 • Ustvarjalnost v službi ekonomije = Creativity in service of economy. V: FILEJ, Bojana (ur.). Zbornik prispevkov z recenzijo = Proceeding book with peer review, 5. Mednarodna znanstvena konferenca za človeka gre: interdisciplinarnost, transnacionalnost in gradnja mostov. Maribor: Alma Mater Europea – ECM. 2017, str. 798-806.
 • At the edge of human. V: HONORATO, Dalila (ur.), GIANNAKOULOPOULOS, Andreas (ur.). Taboo – transgrassion – transcendence in art & science = Tampoy – paravasi – ypervasi stin téchni kai tin epistími: interdisciplinary conference, Corfu, Greece, 20th-22nd May 2016. Corfu: Ionian University, Deprtment of Audio and Visual Arts. 2016, str. 64-76, ilustr.
 • The quest for survival: art with biotechnology. WILKOSZEWSKA, Krystyna (ur.). Aesthetics in action: proceedings of the 19th International Congress of Aesthetics, Crakow 2013, (International Yearbook of Aesthetics, ISSN 1402-2842, letn. 18, 2014). Krakow: Libron, cop. 2015, str. 205-211.
 • Transaesthethetics: aesthetics, art and science after the postmodern turn. LANG, Ye (ur.). Diversities in Aesthetics: selected papers of the 18th Congress of International Aesthetics. Beijing: Chinese Society for Aesthetics, 2013, str. 127–134.
 • The Growth of Transdisciplinarity and Reflexivity. PANDILOVSKI, Melentie, VELJAKOVSKA, Elena (ur.), The Apparatus of Life & Death, Skopje: Euro Balkan Press, 2011, str. 40–47.
 • Contemporary art projects in late-capitalist world. DAKOVIĆ, Nevena (ur.). Obrazovanje, umetnost i mediji u procesu evropskih integracija: zbornik radova. Beograd: Fakulteta dramskih umetnosti, 2008, str. 148–157.
 • Hegel’s conception of the end of art: a few remarks. ERJAVEC, Aleš, KREFT, Lev (ur.). Imaginacija, čutnost in umetnost: zbornik referatov III. sredozemskega kongresa za estetiko: proceedings of the III Mediterranean Congress of Aesthetics, Portorož, Slovenija, 20. September 2006. Ljubljana: Slovensko društvo za estetiko, 2007, str. 214-218.
 • Playing with a living presence: bio art. V: Aesthetics Bridging Cultures: proceedings. Ankara: Sanart. 2007, ilustr.VABLJENA PREDAVANJA NA KONFERENCAH
 • Aesthetics of Art and Life Sciences. Collaborations and Resistances. 21st World Congress of Aesthetics: Possible Worlds of Contemporary Aesthetics: Aesthetics Between History, Geography and Media, International Association for Aesthetics, Belgrade, July 11–26. Vabljena. Sledi.
 • Crisis in education: vabljeno predavanje na the Sinaia Debates, 3rd Edition, organised by Alexandrion Group, Bucharest, 29th-30th March 2019.
 • From design thinking in art to design thinking in science: vabljeno predavanje na 4th International Design Talk, organised by Faculty of Design, Trzin, 20th March 2019.
 • Human Science and Engineering – Between Discovering and Designing Bodies. Conference Understanding Complexity in Life Sciences, University of Milano, February 14–15. Vabljena.
 • The Projectability of the Engagements in Art and Science. Taboo – transgrassion – transcendence in art & science: Interdisciplinary conference, Instituto de Investigaciones Filosóficas (IIFs) Universidad National Autonoma de Mexico, 11-13 November 2018. Vabljena.
 • Art and Science Challenging Aesthetics. International Association of Aesthetics Interim Conference 2018: Margins, Futures, and Tasks of Aesthetics, Aalto University, Finland, Helsinki, July 5–7 2018.
 • Convergences and Divergences of Art, Science, and Philosophy. Women in Art, Science and Technology: June 15–19 2018 – Naturarte & Cultivamos Cultura – São Luís, Odemira. Vabljena.
 • Creativity in a creative society, 3rd Annual International Conference Practicing Intellectual Resistance, organised by the Global Center for Advanced Studies and Science and Research Center of Koper, Maribor, July 1-2, 2017. Vabljena.
 • Designing life. Designing grass, designing dress, designing human. Taboo – transgrassion – transcendence in art & science: Interdisciplinary conference, Corfu, Greece, 25th May-4th June 2017. Corfu: Ionian University, Department of Audio and Visual Arts. Vabljena.
 • The Concept of an Artist in Flusser’s Thought. Tanscoding Flusser: Synthetic Thinking, April 15–16 2016, Den Haag. Vabljena.
 • Hansel and Gretel: repetition – event – context. Repetition/s: performance and philosophy in Ljubljana: international conference, September 22-24, 2016, Univerza v Ljubljani, Mestni muzej Ljubljana. Vabljena
 • The role of body images for biopower. International Colloquium IMAGES: Devices, Production, and Critique. México: National Autonomous University, 23-25 September 2015. Invited keynote talk.
 • Življenje v živo skozi umetnost, 2nd mini symposium Umetnost: razumevanje lepote, Teozofska knjižnica in bralnica Alme M. Karlin, Celje, 5. dec. 2015. Vabljena.
 • Art and the survival of extreme environmental conditions: bio art as tactical media. Transformative potential of art in the age of post-media: Renewable Futures Conference, October 8–10, 2015, Riga. Vabljena.
 • At the edge of human. Taboo, transgression, transcendence in art & science: conference, exhibitions, concerts, workshops, screenings, installations, 10th Audiovisual Arts Festival, 17-22 May 2016, Corfu, Greece. Corfu: Faculty of Music & Audiovisual Arts, Ionian University. Vabljena.
 • Bioumetnost kot taktični medij: lecture at the festival MFRU-KIBLIX 2015 Lift me up, Kibla portal, Maribor, 15. okt. 2015. Vabljena.
 • Bio Art from the Other Europe. Beyond the Crisis in the Humanities: Transdisciplinary Transformations of the Contemporary Discourses on Art and Culture, Belgrade, Singidunum University, Faculty of Media & Communications, Kuća kulture, Terazije 34, April 24–25, 2015. Vabljena.
 • The Conquest of Space. НАБЛЮДАТЕЛЬ – Observer, Faculty of Liberal Arts and Science (Smolny college), St. Petersburg State University in collaboration with KSEVT (Cultural Centre of European Space Technologies, Slovenia), St. Petersburg, Russia, October 24–25, 2014. Vabljena.
 • Humanoid robots: a superior species? Speculum Artium 2013 Festival, Trbovlje, 10. 10. 2013.
 • The Quest for Survival: Art with Biotechnology. The International Congress of Aesthetics, the International Association for Aesthetics, Krakow, 23. 7. 2013. Invited lecture and plenary panel organizer, chair.
 • Human and Art in the Convergence with Biotechnology – Case Study: Slovenia. ARSCOPE, Kunstochschüle für Medien, Köln, 20. 12. 2012. Vabljena.
 • Engineering Evolution, Soft Control: Art, Science, and the Technological Unconscious. Technological Matter and the New State of the Living, European Capital of Culture, Maribor, 16. 11. 2012. Vabljena.
 • Body and Biopower at the Intersection of Art and Biotechnology. Sin origen. Reflexiones naturales desde el arte, la ciencia y la filosofia, Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Filosofía y Letras, Instituto de Investigaciones Estéticas, Mexico City, 27.–29. 11. 2012, 11. 2012. Vabljena.
 • The Changing Regimes of Accessing to the Body: Proicere Perspicere. The Marshall McLuhan & Vilém Flusser Communication & Aesthetics Theories Revisited, Video Pool Media Arts Centre, May 30– June 01, 2012, Cinematheque Theatre, Winnipeg, Canada. Vabljena.
 • Two turns and their correlations: media and technology. International Interdisciplinary Symposium Philosophy of Media, Opatija, organized by Hrvatsko filozofsko Društvo, Centar za filozofiju medija i mediološka istraživanja, September 19-22, 2012: art and media.
 • Art at the Intersection with Biotechnology, Life Affairs, Dig New Media Gallery, Košice, 18. 10. 2012. Vabljena.
 • Discussing the function and consequences of biotechnology – the roles of philosophy and art. Living with Consequences: Environmental Ethics and Society. Koper: Univerza na Primorskem, Znanstvenoraziskovalno središče Koper, 14. 10. 2011. Vabljena.
 • Regenerative Medicine and Bio-Power: Biotechnological Politics of the Body and the Politics of Life”. Body, (Bio)Technologies, Power. Beograd: Filozofski fakultet, Odeljenje za etnologiju i antropologiju, 24.–26.11. 2011, 24. 11. 2011. Vabljena.
 • Interdisciplinarni pristopi k raziskovanju refleksivne umetnosti. Sodobne metodologije raziskovanja vizualnih umetnosti: interdisciplinarni znanstveni simpozij, 9.-10. december 2011, Ljubljana: Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta ZRC SAZU, Fakulteta za podiplomski humanistični študij ISH. Vabljena.
 • Invited speaker and moderator of the professional forum Art, Technology and Science, Wild Thoughts, Ministry of Culture of Slovenia, 3rd March 2011.
 • Interdisciplinary Approaches to New- and Inter-Media Art Education and Research. New Media Art Education & Research 3: Always Already New. Thinking Media, Subversing Feeling, Scaffolding Knowledge: Art and Education in the Praxis of Santa Teresa. NABA, Milano: December 16–18 16. 12. 2010. Vabljena.
 • Transumetnost in dekalkomanija. World day of philosophy: Realnost fikcije, Ljubljana: UNESCO, Filozofsko društvo, Cankarjev dom, 18. 11. 2010. Vabljena.
 • Art, Techno-Science, and Humanities: Towards Transdisciplinarity. SEAFair 2010 Conference: The Apparatus of Life and Death, 6.–7. Oct. 2010, Museum of Contemporary Art, Euro-Balkan Institute, Skopje, Macedonia, 7. 10. 2010. Vabljena.
 • Ars-Bio-Techne: Intersection of Art and Biotechnology. International Summer School: Advanced Methods in Cell Biology, Piran, 21. 8. 2010. Plenary lecture.
 • Transznanost – znanost v času negotovosti – mreženje, hibridizacija in hermetičnost polja. Prihodnost neke znanosti, Faculty of Humanities, University of Primorska, 12. 3. 2010. Vabljena.
 • Transdisciplinarity: towards new epistemology, knowledge, practices, discourses. Jornadas sobre arte y ciencia. Pensar la ciencia desde el arte, pensar el arte desde la ciencia: Cruces y perspectivas/ Arts and science, Universidad Nacional Autónoma de México, Department for philosophy, 23. 9. 2009. Vabljena.
 • Contemporary art business and projects. Education, Art, and Media in the Process of the European Integrations. Belgrade: Faculty for Theatre Studies, University of Arts, 2007. Vabljena.
 • Umetnost kot proizvodnja pomenov. Gledališče in politike predstavljanja, Oddelek za dramaturgijo AGRFT (Academy for Theatre, Radio, Film, and Televison) and Borštnikovo srečanje, Slovensko narodno gledališče Maribor, 17. 10. 2007. Vabljena.
 • Photographic reviviscency of the dead: Andre Serrano’s The morgue. Instant reflections (on photography), Ljubljana: Cankarjev dom, 29. 9. 2007. Vabljena.
 • Restoring to life as memento mori? Photography at the crossroads. Poznań: Instytut Kulturoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2005. Vabljena.
 • Flesh of the world. Conference In vivo in vitro, Academy for Fine Arts, Athens, 9. feb. 2006, Vabljena.
 • Private micro cosmos. Poster conference Bathroom gallery, Helsinki, June, 2005. Vabljena.DRUGA KONFERENČNA PREDAVANJA (izbor)
 • Kriza humanistike v visokem šolstvu na pričetku 21. stoletja. znanstvena konferenca Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju: Mednarodni vidiki vzgoje in izobraževanja, Pedagoški inštitut Ljubljana, 18., 19. september 2019 v Ljubljani v prostorih ZRC SAZU (Novi trg 2, Ljubljana). Prispevek izbran.
 • Performing Interventions into Life Processes: The Presence of Living Entities in Biotechnological Art. 10th European Society for Aesthetics Conference 2018, organized in collaboration with the Institute of Philosophy at the University of Warsaw, 12.–14. 6. 2019. Prispevek izbran.
 • Human Science and Engineering – Knowledge and Power. 7th Scientific Conference with International Participation: All About People: Future Fit, Alma Mater Europaea – European Center Maribor, 15.–16. 3. 2019.
 • Challenging the biopolitical through animal-human hybridization. 10th European Society for Aesthetics Conference 2018: Art and Life, Alma Mater Europaea – European Center Maribor, 14th-16th June 2018. Izbran prispevek.
 • Art and political participation. 6th Scientific Conference with International Participation: All About People: Challenges for Science and Education, Alma Mater Europaea – European Center Maribor, 9.-10. 3. 2018.
 • Media Art and Politics. RE:TRACE 7th International Conference for Histories of Media Art, Science and Technology 2017, University of Krems, November 23–25, presented at Academy for Science and Art in Vienna, November 25, 2017. Izbran prispevek.
 • Skupaj z: Gašper Bakač, War as a video game, 3rd Annual International Conference Practicing Intellectual Resistance, organised by the Global Center for Advanced Studies and Science and Research Center of Koper, Maribor, July 1-2, 2017.
 • Ustvarjalnost v službi ekonomije = Creativity in service of economy. 5th Scientific Conference with International Participation: All About People: Interdisciplinarity, Transnationality, and Building Bridges, Alma Mater Europaea – European Center Maribor, 10.-11. 3. 2017.
 • Becoming (m)other – Maja Smrekar’s biopolitical manifesto, 44th conference of the Slovenian Society of Aesthetics: Art and Aesthetics in Post-Transition. Ljubljana: Alma Mater Europea – Institutum Studiorum Humanitatis, 2016.
 • Survival tactics and tools as tactical media. 43nd Colloquium of the Slovenian Society of Aesthetics: The aesthetic regime of art: dimensions of Rancière’s theory, Ljubljana, Atrium ZRC SAZU, November 27-28, 2015. Jacques Rancière was a participating guest scholar at the conference.
 • Interveniranje v svetost potrošnje, 42nd Colloquium of the Slovenian Society of Aesthetics: Umetnost in marksistična teorija v kontekstu kritike politične ekonomije, v sindikalni dvorani Stare mestne elektrarne, Ljubljana, 26. nov. 2014.
 • Observation as subjection of the object. 41st International Colloquium of the Slovenian Society of Aesthetics: Aesthetics and Space. Ljubljana: Slovenian Society of Aesthetics, Vitanje: Center for Culturalization of Space, 2013.
 • New Renaissance: Technē and Nature, Art and (Bio) Technology, 40th International Colloquium of the Slovenian Society of Aesthetics: Surplus Art: Art – Science – Philosophy, Ljubljana, October 10–13 2012.
 • Epistemology, Ontology, and Ideology of Biotechnological Mediation in Body and Life. Conference of the Soceity for Phenomenology and Media: Technology, Epistemology, Ontology, and Ideology, University of San Diego, 17. 2. 2012.
 • Perspicere vs. proicere in genetic profiling and genotyping. 39th International Colloquium of the Slovenian Society of Aesthetics: Contemporaneity in Art, Slovenian Society of Aesthetics, Koper: Univerza na Primorskem, Znanstvenoraziskovalno središče Koper, 2.–4. 6. 2011, 3. 6. 2011.
 • Biotechnology in art: the issue of ethical evaluation of biotech art projects. Blindfold: censorship, art and voluntary blindness, Horizonti, Ljubljana: Znanstvenoraziskovalno središče Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Ljubljana, 28. 11. 2011.
 • Rhizomatic body: biotechnology and tactile strategies of transart, (Tactile Perception and the (New) Media Contents), 13th Annual Conference Society for Phenomenology and Media: Hyperculturality: Identity and Migration, 16th–19th March, 17. March 2011, Freiburg: Albert-Ludwig Universität.
 • Spodbujanje kritičnega in ustvarjalnega mišljenja z branjem strokovnih besedil. Bralna pismenost v Sloveniji in Evropi. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo, 2011.
 • Transumetnost: presečišče umetnosti, tehnoznanosti, humanistike in drugih družbenih praks = Transart: the intersection of art, technoscience, the humanities and other social practices. Interdisciplinary scientific meeting Spheres of interculturality, Koper: Science and Research Center, University of Primorska, 26th November 2010.
 • Transumetnost: presečišče umetnosti, tehnoznanosti, humanistike in drugih družbenih praks. Prostori medkulturnosti, Science and Research Centre & Faculty of Humanities, University of Primorska, 26. 11. 2010.
 • Transaesthetics: aesthetics, art and science in the postmodern turn. 18th International Congress of Aesthetics: Diversities in aesthetics, Beijing: Normal University, 2010, August 9th-13th, 5. 8. 2010.
 • Transart and aesthetic revolution in the postmodern turn. 38th International Colloquium of the Slovenian Society of Aesthetics: Artistic revolutions, Koper, 4. 6. 2010.
 • Art and the features of contemporaneity: some practices from Slovenia. 37th International Colloquium of the Slovenian Society of Aesthetics: Philosophy of Art and Literature Today: Slovenia, China, Koper, 11. jun. 2009.
 • Avant-garde of contemporaneity: critical, activist and resisting strategies in contemporary art. 36th International Colloquium of the Slovenian Society of Aesthetics: Art, Subversion, Madness, Ljubljana: Slovenian Academy for Science and Art, Science and Research Center, November 6–8 2008, 7. nov. 2008.
 • Možnosti sodobne estetike. 35th Colloquium of the Slovenian Society of Aesthetics: Aesthetics in Slovenia. Ljubljana: 25th and 26th October 2007.
 • Playing with a living presence: bio art. XVIIth International Congress of Aesthetics: Aesthetics Bridging Cultures, Ankara, Turkey, 13. 7. 2007.
 • Hegel’s conception of the end of art: some remarks. III mediterranean congress of aesthetics: imagination, sensuality, art = III congres mediterraneen d’esthetique: l’imagination, la sensualité, l’art: Portorož, 20.–23. september 2006. Koper: Slovenian society for aesthetics, University of Primorska, Faculty of humanities, 2006.UMETNIŠKE RAZSTAVE
  Interdisciplinary bio art projects presented at http://www.polona-tratnik.com/
 • 2015–16 Krize in novi začetki: umetnost v Sloveniji 2005–2015: razstava v Muzeju sodobne umetnosti, Metelkova, Ljubljana = Crises and New Beginnings: Art in Slovenia 2005–2015: exhibition at the Museum of Contemporary Art, Metelkova, Ljubljana, 22. 12. 2015–3. 4. 2016
 • 2013 The Pleasure is Mine. Curator: Vladimir Vidmar, Galerija Škuc, Ljubljana. Project Monologues.
 • 2012 ASYMMETRIC EUROPE, Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Novi Sad, 16. 11.-2. 12. 2012. Project Hair.
 • 2012 ARSCOPE, 19.-20. 12. 2012, KHM, Köln
 • 2012 Soft Control: Art, Science, and Technologically Unconscious, curator: Dmitry Bulatov, Maribor: European Capital of Culture. Project Initiation.
 • 2012 Sin origen / Sin semilla, ARTEMASCIENCIA, art director: Maria Antonia Goznalez Valerio, Mexico City. Project Rhizome Nomad.
 • 2012 Life Affairs / Aféry života, BIOART show, 18. 10. 2012-18. 11. 2012. DIG gallery / Strojárenská 3, Košice, Slovakia.
 • 2012 Kiparstvo danes. Transhumanism and New Renaissance. Curators: Tomaž Brejc, Jiri Kočica, Irena Čerčnik, Polona Tratnik. Galerija sodobnih umetnosti Celje / Gallery of Contemporary Art Celje. Project Rhizome Nomad.
 • 2012 Nano Art, curator: Jože Slaček, Maribor: European Capital of Culture. Project Hair – virtual reality edition.
 • 2011 12 mm (Operation, Hair in vitro, Laboratory) and Miško Šuvaković featuring Surplus LIFE: The Philosophy of Contemporary Transitional Art and Form of Life; With Regards to the Artistic Productions of Polona Tratnik, panel discussion with Miško Šuvaković, Miomir Knežević, Mojca Puncer and Ajda Marič. Horizonti and Kapelica Gallery.
 • 2011 SZENARIEN ÜBER EUROPA. SZENARIO 1, 10.09.-13.11.2011, GALERIE FÜR ZEITGENÖSSISCHE KUNST LEIPZIG, curator: Miško Šuvaković et al.
 • 2011 Kiparstvo danes: Kipi, figure in telesa (Kiparstvo danes: Sculpture, Figures, Bodies), sokustosinja, Galerija sodobnih umetnosti Celje (Gallery of Contemporary Art Celje), various locations, 22. 9. – 13. 11. 2011.
 • 2011 BIO+FICTION: Synthetic Biology Science, Art, and Film Festiva, Vienna, 13.-14.5. 2011.
 • 2010 Hair in Vitro, Horizonti, performative intervention June 17, SCCA, Ljubljana.
 • 2010 SEAFAir, The Apparatus of Life and Death, Skopje, October 2010.
 • 2010 Hair In Vitro, Horizonti, performative installation at Kiparstvo danes (Kiparstvo danes), Galerija sodobnih umetnosti Celje (Gallery of Contemporary Art Celje), 10. 9.–10. 10. 2010.
 • 2010 Kiparstvo danes: Komponente, stičišča in presečišča (Kiparstvo danes: Components, Links, Intersections), sokustosinja, Galerija sodobnih umetnosti Celje (Gallery of Contemporary Art Celje), various locations, 10. 9.–10. 10. 2010.
 • 2009 Ecology of Techno Mind, Kapelica Gallery Featured Art Scene, curator Jurij Krpan, Cosinus, European Commission for Science and Research, Berlaymont, Brusseles (Belgium), 30 June –30 September / Unique
 • 2008 In Vitro & Transspecies, with dr. Miomir Knežević, Kapelica Gallery, Ljubljana (Slovenia), December / solo
 • 2008 Accidentes Controlades, Ex Teresa Arte Actual, curator Edith Medina, Mexico City (Mexico), November / Unique
 • 2008 Ars Electronica Festival (A New Cultural Economy), Ecology of Techno Mind, Kapelica Gallery Featured Art Scene, curator Jurij Krpan, Lentos Museum, Linz (Austria), September / Micro Flesh, Unique
 • 2008 Micro Flesh, Cosinus, European Commission for Science and Research, Berlaymont, Brusseles (Belgium), 2 april–30 June / solo
 • 2007 Land[e]scape. Zeitgenössische Kunst aus Slowenien, curators Breda Kolar Sluga, Simona Vidmar, Künstlerhaus Graz (Austria), July–September / In-Time
 • 2007 Vit<a>rti, curator Martin uit den Bogaard, Verbeke Foundation, Kemzeke (Antwerpen, Belgium), June–October / Hair
 • 2007 BIOS 4, curator Antonio Cerveira Pinto, Sevilla (Spain) / Private Bowls
 • 2006 Triennial of Contemporary Slovenian Art U3, curator Jurij Krpan, Museum for Modern Art Ljubljana, December 06-January 07 / Unique
 • 2006 Microcosm, City Gallery Villach (Austria), 14 September–18 October / solo
 • 2006 Picke = Pussy, curator Nevenka Šivavec, Gallery Racka (Likovni salon Celje), Celje (Slovenia), September / Monologues 02/06
 • 2006 In Vivo in Vitro, curator Anna Hatztigiannakis, Artopos, Academy for Fine Arts, Athens (Greece), 9. 2.–12. 3. 2006 / Unique
 • 2005 Lasje = Hair, Miklova hiša Gallery, Ribnica (Slovenia), October / solo
 • 2005 Cisto – umazano = Pretty – Dirty, Škuc Gallery, Ljubljana, Slovenia / In-Time
 • 2005 Festival BREAK 2.3, various locations: former Intestinal Factory, Botanical Garden, Kodeljevo Castle, Kapelica Gallery, November / art director
 • 2005 Festival Touch me, Zagreb (Croatia) / In(threat)timity, in situ installation
 • 2005 Zeleno, ki te ljubim zeleno = Green as I Love You Greenly, Artreflect, Kodeljevo Castle / painting exhibition of various authors, curator
 • 2005 Lasje = Hair, Mala Gallery (Museum of Modern Art), Ljubljana (Slovenia), May / solo
 • 2005 95’05: teritoriji, identitete, mreže: slovenska umetnost 1995-2005 = Territories, Identities, Nets: Slovene art 1995-2005, curators Igor Zabel, Igor Španjol, Museum for Modern Art Ljubljana / 37°C
 • 2004 Zasebne skodelice = Private bowls, Prirodoslovni muzej Slovenije, Ljubljana, December / solo
 • 2004 Breakthrough, curators Bojana Kunst, Nataša Petrešin, Grote Kerk, Den Haag (Netherlands) / Private Bowls
 • 2004 Sedem grehov = The Seven Sins; Ljubljana – Moscow, curators Zdenka Badovinac ZViktor Misiano, Igor Zabel, Museum for Modern Art Ljubljana (Slovenia)
 • 2004 Biennial for Electronic Arts Perth (BEAP), Bio Difference, curators Oron Catz, Ionat Zurr, Perth (Australia) / Private Bowls
 • 2004 Mikrokozmos = Microcosm, City Gallery Nova Gorica (Slovenia), May / solo
 • 2004 Osem = Eight, Finžgarjeva gallery, Ljubljana (Slovenia)
 • 2003 L ‘Art Biotech, curator Jens Hauser, Le Lieu Unique, Nantes (France) / 37°C, cold version
 • 2002 Zrcala = Mirrors, curator Petja Grafenauer, Repanšek Gallery, Radomlje (Slovenia) / in situ installation
 • 2002 Klorofil = Chlorophyll, Bežigrajska galerija, Ljubljana / solo, installation, mixed media
 • 2002 Med telesnim, City Gallery Slovenj Gradec (Slovenia) / Monologues
 • 2001 37°C, 1st, warm version, Kapelica Gallery, Ljubljana (Slovenia) / solo, installation
 • 2002 EigenArt, Chemnitz (Germany) / installation
 • 2002 nominees for the Vordemberge-Gildewart prize, City Gallery Ljubljana (Slovenia) / mixed media
 • 2001 S2, curator Nadja Zgonik, Miklova hiša, Ribnica (Slovenia) / installations
 • 2001 Majski salon = May Saloon, Jakopiceva galerija, Ljubljana / Chairs (donation to Galerija Božidarja Jakca, Kostanjevica na Krki), sculpture
 • 2001 Raznoterost in enost = Variety and and Singularity, curator Emerik Bernard, galerija Murska Sobota / paintings
 • 2001 Fotografija leta 2001, ožji izbor – M’zin, Cankarjev dom, Ljubljana / photography
 • 2000 Panoramika, galerija P74, Ljubljana – Šentvid / solo, installation
 • 2000 Break 21, Rog, old factory place, Ljubljana / installation
 • 2000 Nova slovenska umetnost = New Slovenian Art, National Gallery Vaclavske Namesty (Hradcany), Prague (CZ) / paintings
 • 2000 Generation 95, Congress of the European Regional Televisions CIRCOM, Potsdam (Germany) / paintings
 • 2000 Slike = Paintings, galerija Štekl, Gornji grad / solo, paintings
 • 2000 Photography of the 2000, final selection, M’zin, Cankarjev dom, Ljubljana / photography
 • 1999 Youth Center Gallery, Velenje / solo, paintings
 • 1999 Kompas Gallery, Ljubljana / solo, paintings
 • 1999 the week of culture in Celje city, various public institutions / installation
 • 1999 Student’s Works on Paper, Kudos Gallery, Sidney (Australia) / drawings
 • 1999 Ilirija Gallery, Ljubljana / paintings
 • 1999 Velenje Library / paintings
 • 1999 Tri = Three, Kralj Gallery, Novo Mesto / paintings
 • 1999 Moja Jablana = My Apple Tree, curators Harald Draušbaher, Tone Kuntner, City Theatre Ljubljana / ilustrations
 • 1999 Isto ni isto = Same is not the Same, curator Emerik Bernard, Miklova hiša, Ribnica / paintings
 • 1999 Ekologija = Ecology, Biotechnical Faculty / installation
 • 1999 Prostori onkraj hitrosti in hrupa = Spaces Beyond Speed and Noise, Zimski salon / Winter Sallon, curator Dominik Križan, City Gallery Ljubljana / video work
 • 1999 Razkrivajoca navzocnost telesa = Disclosing Presence of Body, curators Franc Novinc, Emerik Bernard, City Gallery Ljubljana / drawings
 • 1998 25. Salon mladih = 25th Saloon of Youth, Zagreb (Croatia) / video work
 • 1998 Festival of Computer Art, Maribor (Slovenia) / video work
 • 1998 Razkrivajoca navzocnost telesa = Disclosing Presence of Body, curators Franc Novinc, Emerik Bernard, Miklova hiša, Ribnica (Slovenia) / drawingsKUSTOSINJA RAZSTAV
 • 2013 Sokustosinja (skupaj z: Tomaž Brejc, Irena Čerčnik, and Jiri Kočica), Kiparstvo danes. Performativna telesa in okolja, Galerija sodobne umetnosti Celje
 • 2012 Sokustosinja (skupaj z: Tomaž Brejc, Irena Čerčnik, and Jiri Kočica) Kiparstvo danes. Transhumanizem in nova renesansa, Galerija sodobne umetnosti Celje
 • 2011 Sokustosinja (skupaj z: Tomaž Brejc, Irena Čerčnik, and Jiri Kočica) Kiparstvo danes. Skulpture, figure in telesa, Galerija sodobne umetnosti Celje
 • 2010 Sokustosinja (skupaj z: Tomaž Brejc, Alenka Domjan, and Jiri Kočica), Kiparstvo danes. Komponente, stičišča, presečišča, Galerija sodobne umetnosti Celje
 • 2005 Curator, Green, How I Want You Green, painting exhibition, Kodeljevo Castle, Ljubljana
 • 2005 Art Director, Break 2.3 International Media Art Festival New Species, 67 intermedijskih projektov, predstavljenih na različnih lokacijah v mestu Ljubljana
 • 1998 Sokustosinja, Visitors, video in intermedijska razstava, Galerija Škuc, Ljubljana