Obvestilo o konferenci

»Kaštelir: prazgodovinska gradišča in etnobotanika za trajnostni turizem«

10. do 12. september 2020, Izola in Štanjel

Konferenca je del Interreg Slovenija-Hrvaška projekta KAŠTELIR: Prazgodovinska gradišča in etnobotanika za trajnostni turizem in razvoj podeželja – od Krasa (preko Brkinov, Čičarije in Istre) do Kvarnerja.

Istra, Kras, Čičarija, Brkini in del Kvarnerja si delijo naravne danosti in zgodovino. Vseh pet regij že od prazgodovine tvori gosto poseljeno ozemlje, o čemer priča presenetljiva gostota nekaj sto gradišč iz bronaste in železne dobe, imenovanih tudi kaštelirji, kasteljeri ali zidine. Danes so kaštelirji skoraj popolnoma pozabljena kulturna dediščina ozemlja, ki je bilo v prazgodovini enotno, zato ga brez čezmejnega sodelovanja ni mogoče ohranjati in oživljati.

Projekt želi obuditi starodavno povezanost ljudi z rastlinami in jo sodobnemu času predstaviti na način, da bo služil trajnostnemu čezmejnemu turizmu, razvoju podeželja in sonaravnemu ravnanju z okoljem. Stičišče prizadevanj so ostanki gradišč ali kaštelirjev, ki so se v regiji pojavili v bronasti, razcvet pa doživeli v železni dobi. Danes jih zaraščata grmovje in gozd. Z zaraščanjem, izseljevanjem, izgubo tradicije in povezav s preteklostjo, se izgublja tudi znanje v regiji rastočih rastlinah in njihovi uporabi. Zato želimo ta znanja obuditi, predstaviti širši javnosti in vzbuditi zanimanje tako pri turistih, kot pri domačinih, ki bi z novimi turističnimi produkti lahko ustvarjali tradicionalne izdelke po starih ter sonaravnih metodah in recepturah. Kaštelirje bomo domačinom in turistom dodatno približali z zgodbami, glasbo in uprizoritvami življenja na gradiščih.

Glavni cilj projekta je aktivno ohranjanje dediščine gradišč od Krasa do Kvarnerja z razvojem inovativne trajnostno naravnane čezmejne turistične destinacije Dežela kaštelirjev, ki bo, z oživitvijo štirih izbranih gradišč (Štanjel in Korte v Sloveniji ter Rašpor in Ozida na Hrvaškem), temeljila na treh novih čezmejnih trajnostnih turističnih produktih: arheološkem, botaničnem in festivalskem itinerarju.

Tematski sklopi konference bodo sledili itinerarjem Dežele kaštelirjev:

Zgodbe iz dežele kaštelirjev: prispevki s področij arheologije, zgodovine in antropologije.

Rastline dežele kaštelirjev: prispevki s področij etnobotanike in arheobotanike.

Trajnostni turizem v deželi kaštelirjev: prispevki s področja turizma in oživljanja podeželja.

 

   

         

« | »