V ponedeljek, 15. 2. 2021, ob 11.00 uri bo potekala novinarska konferenca, kjer bomo predstavili slikanico z naslovom »SVETI MEČ PRAVICE« avtorice Tine Rožac. Slikanica je nastala kot eden produktov projekta »KAŠTELIR – Prazgodovinska gradišča in etnobotanika za trajnostni turizem in razvoj podeželja – od Krasa (preko Brkinov, Čičarije in Istre) do Kvarnerja«, ki je sofinanciran v okviru programa čezmejnega sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Hrvaška.

Aktivna izvedba projekta »KAŠTELIR« se je začela 1. 10. 2018. Rdečo nit projekta predstavljajo ostanki gradišč (kaštelirjev), te danes prezrte kulturne dediščine, ki izhaja iz prazgodovinskega obdobja (iz bronaste in železne dobe – tj. 2. in 1. tisočletja pr. n. št.). Njihova presenetljiva gostota na širšem območju Primorske, Istre in Kvarnerja priča o skupnih naravnih danostih in skupni zgodovini ter enovitosti tega območja v prazgodovini. Z zaraščanjem gradišč, izseljevanjem lokalnega prebivalstva ter izgubo tradicije in povezav s starodavno preteklostjo pa se izgublja tudi znanje o takrat rastočih rastlinah tega območja in njihovi uporabi. Zato je glavni namen projekta aktivno ohranjanje dediščine gradišč, in sicer z njihovim ovrednotenjem, zaščito, oživitvijo ter promocijo. S projektom želimo obuditi tudi starodavno povezanost ljudi z rastlinami in jo tako predstaviti za sodobni čas, da bo služila trajnostnem čezmejnem turizmu, razvoju podeželja in sonaravnemu ravnanju z okoljem.

Slikanica »SVETI MEČ PRAVICE« je skupni dosežek, ki sta ga pripravila partnerja projekta »KAŠTELIR« Občina Izola in Inštitut IRRIS za raziskave, razvoj in strategije družbe, kulture in okolja v sodelovanju z avtorico Tina Rožac, ilustratorjem Matijo Cipurićem, oblikovalcem Žigo Valetičem in založbo Buča d.o.o. – predstavnik Samo Vadnov. Z namenom valorizacije te pozabljene, a za naše območje pomembne prazgodovinske kulturne dediščine nam slikanica skozi zgodbo o načinu življenja nekdanjih prebivalcev kaštelirjev, njihovih vrednotah, običajih in ritualih, še zlasti pa za tedanje čase mogočnih utrdbah na zanimiv in privlačen način približa kulturo kaštelirjev. Dostopna je v štirih jezikih – slovenščini, hrvaščini, italijanščini in angleščini, in sicer na spodnji povezavi:

http://www.irris.eu/projekt-kastelir-slikanica-sveti-mec-pravice/

Uveljavljena slovenska profesorica komparativistike na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, prof. dr. Vanesa Matajc, o slikanici »Sveti meč pravice«:

»Z veseljem sem prebrala, iz na začetku in koncu mitske, vmes pravljične osnove je nastala zelo slikovita zgodba, dobro izpeljani zapleti in motivacije dogajanja, posebej z merjascem in za ponovno sožitje obeh kaštelirjev … Kača, ki ne plane na dečka, in zaponka, ki jo deček skrivaj kupi, sta pa zelo nežna prizora.« … »Tudi motiv mavrice je super izpeljan, povezuje bogove in človeka v isti, skupni svet preko dečkovih oči: vsepovezanost v mitskem svetu (filozofsko: “mitska totaliteta”).«

Novinarska konferenca bo potekala na platformi GoToMeeting: https://www.gotomeet.me/EusairStakeholderPlatform10/press-conference

V okviru konference bomo razkrili še nekaj novosti glede aktivnosti in dosežkov projekta »KAŠTELIR«.

PROGRAM IN SODELUJOČI:
Pozdravni nagovor – župan občine Izola, Danilo Markočič
Predstavitev slikanice: avtorica slikanice – Tina Rožac; Ilustrator – Matija Cipurić; Oblikovalec – Žiga Valetič; Predstavnik založnika Buča d.o.o. – Samo Vadnov;
Predstavitev aktivnosti in dosežkov občine Izola – mag. Iztok Škerlič
Interpretacija lidar posnetkov Kaštelir Korte – dr. Maša Sakara
Novinarsko konferenco bo vodil prof. dr. Darko Darovec.

Veselimo se srečanja z vami!

S spoštovanjem,
Partnerji projekta »KAŠTELIR«:
Občina Komen – vodilni partner, Občina Izola, Univerza v Mariboru, Inštitut IRRIS za raziskave, razvoj in strategije družbe, kulture in okolja, Istarska županija, Općina Lanišće, Općina Mošćenička Draga, Javna ustanova »Park prirode Učka«

« | »