Marjan HORVAT (1978), raziskovalec, asistent z doktoratom

IZOBRAZBA

  • 2016 – doktorat znanosti (Interdisciplinarni doktorski študijski program Humanistika in družboslovje – Evropske študije), Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
  • 2010 – magisterij znanosti (Sociologija kulture), Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
  • 2003 – univerzitetna diploma (Primerjalna književnost in Sociologija kulture), Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

DODATNA IZOBRAŽEVANJA

  • 2010 – enomesečni tečaj »Ekonomsko in politično poročanje iz Jugovzhodne Evrope« (London / Bruselj in Frankfurt / Berlin). Robert Bosch Stiftung in Thomas Reuters Foundation.

JEZIKI

  • Aktivno: angleščina, hrvaščina, srbščina. Pasivno: nemščina.

ZNANSTVENI NAZIVI

  • 2020 – raziskovalec, asistent z doktoratom

ZAPOSLITVE

  • 2020; raziskovalec, asistent na Inštitutu IRRIS za raziskave, razvoj in strategije družbe, kulture in okolja, Koper
  • 2009 – 2020; novinar tednika Mladina
  • 2003 – 2005; novinar tednika Slovenska panorama

IZBRANE ZNANSTVENE OBJAVE

  • Horvat, Marjan (2019): »Evropska unija kot sociološki problem: Od teleološkega integracionizma do metodološkega pluralizma v proučevanju evropskih integracij«. Teorija in Praksa. Let. 56, 2 / 2019. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede.
  • Horvat, Marjan (2010): Evropska identiteta v procesih globalizacije. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete (Univerza v Ljubljani)

VABLJENI NASTOPI

  • Horvat, Marjan: »Verifikacija spoznanj družboslovnih ved v novinarski praksi.« Simpozij Sociologija v praksi. Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani. 8. oktober, 2019.

PROJEKTI (v teku)

  • 2020: član, Kultura spominjanja gradnikov slovenskega naroda in države, ARRS

PODROČJA RAZISKOVANJA

Sociologija evropskih integracij, sociologija etnonacionalizma, študiji globalizacije, sociologija množičnih medijev in komuniciranja, sociologija književnosti.