JAVNI RAZPIS ZA KANDIDATE ALI KANDIDATKE ZA MLADE RAZISKOVALCE ALI RAZISKOVALKE V LETU 2022

Predmet javnega razpisa je izbor kandidatov ali kandidatk za mlade raziskovalce ali raziskovalke, ki se bodo usposabljali v okviru raziskovalnega programa P6-0435 Prakse reševanja sporov med običajnim in postavljenim pravom na območju današnje Slovenije in sosednjih dežel, Inštituta IRRIS, za pridobitev doktorata znanosti.

Ime in priimek mentorja: dr. Darko Darovec

Raziskovalno področje: 6.01 Zgodovinopisje

Raziskovalni program: P6-0435 Prakse reševanja sporov med običajnim in postavljenim pravom na območju današnje Slovenije in sosednjih dežel

Kandidati morajo svoje vloge oddati do vključno 30. 07. 2022 do 15. ure. Kot pravočasno se štejejo tudi prijave oddane priporočeno po pošti iz Slovenije do vključno 30.7.2022 (velja poštni žig). Nepravočasne prijave ne bodo upoštevane.

Prijava na javni razpis mora vsebovati izpolnjen in lastnoročno podpisan prijavni obrazec ter priloge:

  • pisno izjavo kandidata ali kandidatke, da še ni bil financiran v programu mladih raziskovalcev in da podiplomski študij v času usposabljanja mladega raziskovalca/-ke ne bo financiran v okviru drugih javnih sredstev,
  • življenjepis,
  • dokazilo o doseženi stopnji izobrazbe,
  • uradno dokazilo o opravljenih izpitih in vajah s povprečno študijsko oceno,
  • fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta,
  • fotokopijo dokazila o morebitnem starševskem dopustu ali daljši, več kot šestmesečni, dokumentirani bolezenski odsotnosti.

1 – JAVNI RAZPIS

2 – NAVODILA

3 – PRIJAVNI OBRAZEC

4 – IZJAVA

5 – POTRDILO IN OCENJEVALNI LIST

Kandidati in kandidatke lahko dodatne informacije v zvezi z javnih razpisom dobijo pri  mentorju po elektronski pošti:

  1. Darko Darovec
    darko.darovec@irris.eu
« | »