Anja Mlakar

asist. dr. ANJA MLAKAR (1986)

Osrednje raziskovalne teme

Slovstvena folklora; konstrukcija identitete in drugosti; odnos med arheologijo, folkloro in kolektivnim spominom; slovenski nacionalizem v 19. st.; religioznost; kulturna dediščina; turizem.

Izobrazba

 • 2016 doktorat znanosti na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo, Filozofska fakulteta, UL
 • 2014 dodiplomski študij na Oddelku za arheologijo, Filozofska fakulteta, UL
 • 2010 dodiplomski študij na Oddelku za zgodovino in Oddelku za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, Filozofska fakulteta, UL

Certifikati

 • 2017 Strokovni izpit za naziv »kustodinje«
 • 2017 Strokovni izpit iz upravnega postopka druge stopnje
 • 2011 Pedagoško-andragoška izobrazba

Zaposlitev

 • 2022– Inštitut IRRIS za raziskave, razvoj in strategije družbe, kulture in okolja, Koper, raziskovalka
 • 2021– Fakulteta za turizem, UM, raziskovalka
 • 2018 Narodna in univerzitetna knjižnica Ljubljana, knjižničarka

Akademski nazivi in pedagoško delo

 • 2022 – asistentka za področje turizma, UM

Izbrane znanstvene objave

 • MLAKAR, Anja. The role of religion in legends about Turkish attacks. Acta Histriae. [Tiskana izd.]. 2021, letn. 29, št. 3, str. 273-300.
 • MLAKAR, Anja. Med selekcijo in molkom: folklora v Novicah v času Bleiweisovega urednikovanja. V: STANONIK, Marija (ur.), et al. Janez Bleiweis, Novice in modernizacija slovenske družbe. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2021. Str. 191-210.
 • MLAKAR, Anja. Krvoločni osvajalci in hudičevi vojaki: “Turki” kot “barbari” v ideoloških diskurzih in slovenski folklori. Studia mythologica Slavica. [Tiskana izd.]. 2014, 17, str. 221-242.

Raziskovalni projekti

 • 2022- del raziskovalne skupine na Fakulteti za turizem pri Erasmus + projektu »Recovery Tourism after Natural disaster (ReTourn)«
 • 2022- del raziskovalne skupine na Fakulteti za turizem pri Erasmus + projektu »Creating and Implementing Education for Sustainable High-End Tourism throughout Europe (SUHET)«
 • 2021–2022 del raziskovalne skupine na Fakulteti za turizem pri projektu »Beyond European Sustainable Tourism MED Path (BEST MED)« v okviru programa Interreg Mediteran

Raziskovalne štipendije

 • 2020 – MAECI (Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Italija) raziskovalna štipendija na Univerzi v Vidmu
 • 2019 – National Scholarship Program of the Slovak Republic, raziskovalna štipendija na Filozofski fakulteti Univerze Comenius v Bratislavi
 • 2019 – MAECI raziskovalna štipendija na Univerzi v Vidmu

Bibliografija

 • 1 znanstvena monografija
 • 4 znanstveni članki
 • 1 strokovni članek
 • 2 objavljena znanstvena prispevka na konferenci
 • 4 izvedena predavanja na fakultetah
 • sodelovanja na znanstvenih konferencah.

Lara Petra Skela

 

 

IZOBRAZBA

 

 • Magistrski študij francoščine in primerjalne književnosti – pedagoški program

Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana (Slovenija) | 2017 – 2021

Magistrska naloga: Slovenska recepcija ljubezenske poezije Marceline Desbordes-Valmore

Pridobljen naziv: Magistrica profesorica francoščine in magistrica profesorica primerjalne književnosti in literarne teorije

 

 • Študijska izmenjava Erasmus+

Dodiplomski študij, francoščina in književnost; Sorbonne Université | 2015 – 2016

Dva semestra na Sorbonne Nouvelle III, Paris.

 

 • Dodiplomski študij francoščine in primerjalne književnosti

Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana (Slovenija) | 2013 – 2017

 Diplomska naloga: Zolajeva Beznica in položaj ženske v Franciji 19. stoletja

 Pridobljen naziv: diplomirana francistka (UN) in diplomirana literarna komparativistka (UN)

 

 • Splošna matura

Gimnazija Bežigrad, Peričeva 4, Ljubljana | 2013

 

 • Strokovni sodelavec v športu 1

Zveza tabornikov Slovenije | 2012

Vodniški tečaj – usposabljanje za vodenje aktivnosti za otroke.

 

DELOVNE IZKUŠNJE

 

 • Vodenje tečaja francoščine

Jezikovna šola Grammelot | v teku od januarja 2022

Poučevanje francoščine – začetna skupina odraslih tečajnikov, ravni A1, A2.

 

 • Delo v knjigarni

Mladinska knjiga trgovina – Svet knjige | november 2021 – februar 2022

Pomoč in svetovanje strankam pri izbiri knjig in prodaja knjig.

 

 • Poučevanje francoščine in književnosti, pedagoška praksa

Gimnazija Bežigrad, Peričeva 4, Ljubljana | 2019

Štiritedenska pedagoška praksa, poučevanje dijakov od 1. do 4. letnika.

 

 • Blagajnik

Mercator, d. d. | 2019-2020

Študentsko delo

 

 • Hostesa

Cankarjev dom | 2013-2019

Študentsko delo

 

 • Vodenje aktivnosti z otroki, prostovoljno delo

Rod sivega volka | 2010-2016

Samostojno vodenje skupine otrok starih od 8 do 13 let na tedenskih srečanjih. Načrtovanje in izvajanje programa v skladu s smernicami Zveze tabornikov Slovenije. Organizacija in izvedba večdnevnih izletov.

 

 JEZIKI

 • Slovenščina
  materni jezik
 • Francoščina
  raven C1
 • Angleščina
  raven C1
 • Italijanščina
  raven A1

 

INTERESI

 • Pisanje poezije, proze in refleksij o življenju
 • Branje
 • Igranje klarineta v pihalnem orkestru
 • Preživljanje časa v naravi
 • Tek
 • Orientalski ples

 

Marjan Horvat

 

Marjan HORVAT (1978), raziskovalec, asistent z doktoratom

IZOBRAZBA

 • 2016 – doktorat znanosti (Interdisciplinarni doktorski študijski program Humanistika in družboslovje – Evropske študije), Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
 • 2010 – magisterij znanosti (Sociologija kulture), Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
 • 2003 – univerzitetna diploma (Primerjalna književnost in Sociologija kulture), Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

DODATNA IZOBRAŽEVANJA

 • 2010 – enomesečni tečaj »Ekonomsko in politično poročanje iz Jugovzhodne Evrope« (London / Bruselj in Frankfurt / Berlin). Robert Bosch Stiftung in Thomas Reuters Foundation.

JEZIKI

 • Aktivno: angleščina, hrvaščina, srbščina. Pasivno: nemščina.

ZNANSTVENI NAZIVI

 • 2020 – raziskovalec, asistent z doktoratom

ZAPOSLITVE

 • 2020; raziskovalec, asistent na Inštitutu IRRIS za raziskave, razvoj in strategije družbe, kulture in okolja, Koper
 • 2009 – 2020; novinar tednika Mladina
 • 2003 – 2005; novinar tednika Slovenska panorama

IZBRANE ZNANSTVENE OBJAVE

 • Horvat, Marjan (2019): »Evropska unija kot sociološki problem: Od teleološkega integracionizma do metodološkega pluralizma v proučevanju evropskih integracij«. Teorija in Praksa. Let. 56, 2 / 2019. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede.
 • Horvat, Marjan (2010): Evropska identiteta v procesih globalizacije. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete (Univerza v Ljubljani)

VABLJENI NASTOPI

 • Horvat, Marjan: »Verifikacija spoznanj družboslovnih ved v novinarski praksi.« Simpozij Sociologija v praksi. Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani. 8. oktober, 2019.

PROJEKTI (v teku)

 • 2020: član, Kultura spominjanja gradnikov slovenskega naroda in države, ARRS

PODROČJA RAZISKOVANJA

Sociologija evropskih integracij, sociologija etnonacionalizma, študiji globalizacije, sociologija množičnih medijev in komuniciranja, sociologija književnosti.

Urška Lampe

Urška Lampe

IZOBRAZBA

 • 2011 diploma na Oddelku za zgodovino UP Fakulteta za humanistične študije Koper
 • 2016 doktorat na Oddelku za zgodovino UP Fakulteta za humanistične študije Koper

ZNANSTVENI NAZIVI

 • 2017 znanstveni naziv: znanstvena sodelavka
 • 2017 pedagoški naziv: docentka za področje Zgodovinopisje

ZAPOSLITVE

 • 2011 – 2014 mlada raziskovalka na UP Znanstveno-raziskovalno središče, Koper
 • 2014 – 2016 mlada raziskovalka na Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko, Ljubljana
 • 2016– raziskovalka na Inštitut IRRIS za raziskave, razvoj in strategije družbe, kulture in okolja, Koper

ČLANSTVA

 • 2011– članica Zgodovinskega društva za južno Primorsko, Koper, od 2017 članica Izvršilnega odbora

ZNANSTVENE OBJAVE 

 • 5 izvirnih znanstvenih člankov kot avtorica
 • 1 izvirni znanstveni članek v soavtorstvu

UREDNICA

 • 2016– urednica znanstvene revije Annales, Series Historia et Sociologia
 • 2016– urednica znanstvene revije Acta Histriae
 • 2016 – znanstvene monografije: S. Žitko, Avstrijsko Primorje v vrtincu nacionalnih, političnih in ideoloških nasprotij v času ustavne dobe (1861–1914)
 • 2018 – znanstvene monografije: D. Darovec, Vendetta in Koper 1686
 • 2018 – znanstvene monografije: S. Žitko, Paul Valéry: njegov koprsko-tržaški rod in odnos do evropskega duha v času med svetovnima vojnama

ORGANIZACIJA ZNANSTVENIH KONFERENC

 • članica organizacijskega odbora znanstvene konference Titova Jugoslavija kot diplomatski izziv 20. stoletja, 29. 11. 2012, Koper
 • soorganizirala je več znanstvenih posvetov

SODELOVANJE NA MEDNARODNIH KONFERENCAH

 • Prevzgoja kot poskus ideološke (de)kontaminacije vojnih ujetnikov v drugi svetovni vojni, Diskurzi, prakse in reprezentacije: zgornji Jadran med srednjim vekom in sodobnostjo : Discorsi, pratiche e rappresentazioni: l’Alto Adriatico tra età medievale e contemporanea : Discourses, practices and representations: the Upper Adriatic between the Middle Ages and Modernity, UP Znanstveno-raziskovalno središče in Univerza Ca’ Foscari Benetke, Koper, 2013.
 • Vodena predstavitev taborišča v Borovnici in njegovega zgodovinskega ozadja na nekdanji lokaciji taborišča v Dolu pri Borovnici sodelujočim na mednarodni okrogli mizi Memories in Translation. An Interdisciplinary Workshop on Multidirectional Memory v organizaciji UP Znanstveno-raziskovalno središče in Alexander-von-Humboldt-Kolleg, 2014.
 • Od prve svetovne vojne do Konvencije o ravnanju z vojnimi ujetniki (1929), Velika vojna – 100 let kasneje, mednarodna znanstvena konferenca UM Oddelka za zgodovino, Maribor, 2014.
 • Today’s Perception of the Lapidary in Memory of the post-World War II Deportees from Gorizia in the Gorizia Park of Remembrance, Kraji spomina, kraji meje / Luoghi della memoria, luoghi di confine / Sites of memory, sites of border mednarodna znanstvena konferenca v organizaciji Znanstveno-raziskovalnega središča Koper, Inštitut za zgodovinske študije, Koper, 2017.

GOSTUJOČA PREDAVANJA

 • November 2018 – gostujoče predavanje na Univerzi v Črni gori, Pravni fakulteti, naslov predavanja: From World War I to the Convention relative to the treatment of prisoners of war (1949)

OPIS NAJPOMEMBNEJŠIH ZADNJIH RAZISKOVALNIH PROJEKTOV

Raziskovalka je vodja podoktorskega projekta Družine in spomini italijanskih vojnih ujetnikov v Sloveniji in Jugoslaviji po drugi svetovni vojni (Z6-9361, trajanje: 1. 3. 2019 – 28. 2. 2021). Raziskovalka je prejemnica Marie Skłodowska-Curie štipendije, pod okriljem katere bo opravljala raziskavo Families and Memories of Italian Prisoners of War in Yugoslavia after World War II (IT-POW FAMILIES) na Univerzi Ca’ Foscari v Benetkah pod mentorstvom prof. Alessandra Casellata. Štipendija se podeljuje v sklopu Marie Skłodowska-Curie akcij programa Obzorje 2020. Trenutno raziskovalka sodeluje na interdisciplinarnem projektu Kontemporalnost razumevanjskega konteksta ter izražanje osebne in družbene svobode (J7-8283, vodja: Dean Komel), kjer opravlja raziskave glede osebne in družbene svobode v kontekstu konca druge svetovne vojne in tranzicijskem obdobju med vojno in mirom.

RAZISKOVANJE V ARHIVIH

– Ženeva

Archives du Comité international de la Croix-Rouge

– London

The National Archives, Kew

– Rim

Archivio Generale della Presidezna del Consiglio dei Ministri
Archivio Istituto Gramsci
Archivio Centrale dello Stato
Archivio Storico Diplomatico del Ministero degli Affari Esteri
Archivio storico centrale della Croce Rossa Italiana

– Beograd

Vojni arhiv Ministarstva odbrane Republike Srbije
Arhiv Jugoslavije
Diplomatski Arhiv Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije

– Ljubljana

Arhiv Republike Slovenije 

PODROČJA RAZISKOVANJA:

zgodovina jugoslovansko-italijanskih odnosov, predvsem problematika aretacij in deportacij na območju Julijske krajine po drugi svetovni vojni; mednarodno humanitarno pravo in pravno varstvo vojnih ujetnikov (Ženevske konvencije); zgodovina delegacije Mednarodnega odbora Rdečega križa Jugoslaviji po drugi svetovni vojni; italijanski vojni ujetniki v Jugoslaviji po drugi svetovni vojni, itd. Njene raziskave so interdisciplinarne, saj zajemajo tako področje diplomatske in vojaške zgodovine, kot tudi socialne, pravne in filozofske aspekte vojne in njenih posledic.

Žiga Oman

Žiga Oman

doc. dr. Žiga OMAN (1978), znanstveni sodelavec

Osrednje raziskovalne teme

Reševanje sporov v avstrijskih in slovenskih zgodovinskih deželah med 1400 in 1800; reformacija na Spodnjem Štajerskem; družbena zgodovina spodnještajerskega podeželja in urbanih naselij v zgodnjem novem veku.

Izobrazba

 • 2018 doktorat znanosti, Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru (FF UM)
 • 2011 magisterij znanosti, FF UM
 • 2007 univerzitetna diploma, FF UM

Prejšnja delovna mesta

 • 2016–18 Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru; mladi raziskovalec
 • 2014–16 Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko; mladi raziskovalec
 • 2012–13 Pokrajinski arhiv Maribor; arhivist

Akademski nazivi in pedagoško delo

 • 2020– docent, Oddelek za zgodovino, FF UM
 • 2018–20 asistent z doktoratom, Oddelek za zgodovino, FF UM
 • 2014–18 asistent z magisterijem, Oddelek za zgodovino, FF UM

Slovenska in evropska zgodovina novega veka na I. in II. stopnji, paleografija na II. stopnji.

Raziskovalni projekti

 • 2021–23 vodja podoktorskega projekta Z6-3223 (B) Reševanje sporov med nižjimi sloji Notranje Avstrije v času baroka: med fajdo in kazenskim pravom, ki ga financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS)
 • 2018–21 član raziskovalne skupine projekta J6-9354 (A) Kultura spominjanja gradnikov slovenskega naroda in države, ki ga je sofinancirala ARRS
 • 2018–21 član raziskovalne skupine Prazgodovinska gradišča in etnobotanika za trajnostni turizem in razvoj podeželja, INTERREG Slovenija-Hrvaška

Raziskovalni programi

 • 2016–18 član P6-0138 (A) Preteklost severovzhodne Slovenije med srednjo Evropo in evropskim jugovzhodom, ki ga je sofinancirala ARRS
 • 2014–16 član P6-0341 (C) Humanistika in smisel humanosti v vidikih zgodovinskosti in sodobnosti, ki ga je sofinancirala ARRS

Štipendije in nagrade

 • 2014 Glazerjeva nagrada z listino za dosežke na področju kulture, ki jo podeljuje Mestna občina Maribor, za soavtorstvo znanstvene monografije Maribor: mesto, hiše, ljudje
 • 2008 štirimesečna štipendija Stipendienstiftung der Republik Österreich, Avstrija, za raziskave v Gradcu za izdelavo magistrskega dela

Bibliografija

 • 2 znanstveni monografiji (ena v tisku, ena kot soavtor)
 • 8 poglavij v znanstvenih monografijah (eno kot soavtor, po eno v angleščini in nemščini)
 • 16 znanstvenih člankov (2 kot soavtor, 5 v angleščini)
 • 2 objavi arhivskih virov
 • 6 vabljenih predavanj na mednarodnih konferencah (Avstrija, Hrvaška, Italija, Slovenija) itd.

Celotna bibliografija: https://cris.cobiss.net/ecris/si/sl/researcher/40193

Claudio Povolo

Claudio Povolo

Personal information
Family name: Povolo
First name: Claudio
ORCID ID: orcid.org/0000-0003-3542-7103
Date of birth: 03/02/1948
Nationality: Italian

URL for web site: www.unive.it/persone/povolo     http://unive.academia.edu/CLAUDIOPovolo

Education
After his degree in Humanities at Ca’ Foscari University of Venice in 1974, he got a fellowship (Assegno Ministeriale, equivalent to the PhD) by Ministry for Education, University and Scientific Research from 1st June 1976 to 31st May 1980 in the same University.

Previous positions, current position and teaching activities
From 1980 to 1988, Professor Povolo collaborated with Professor Gaetano Cozzi, as Research Fellow in Modern History, teaching Modern History and then History of Political Institutions at Ca’ Foscari University of Venice. From 1989 to 1992 he taught Modern History of Friuli Venezia Giulia Region as Associate Professor at Trieste University (Faculty of Humanities). Since 1992 he’s been teaching History of Political Institutions at the Faculty of Humanities first, then at the Department of Humanities; at present Povolo is teaching in three courses: History of the Republic of Venice, History of Veneto and History of the Mediterranean. Povolo became Full Professor of History of Political Institutions in 2001.

Supervision of graduate students and postdoctoral fellows

 • 2013-2015 – One Postdoc, Department of Humanities, University Ca’ Foscari of Venice, Italy
 • 2004-2009 – Two PhD Students, Faculty of Political Science-University of Messina (Italy)/Universidad Autónoma de Madrid (Spain)/Universidad de Córdoba (Spain).
 • 2004 – One Master Student, Faculty of Political Science-University of Messina (Italy)/Universidad Autónoma de Madrid (Spain)/Universidad de Córdoba (Spain).

Institutional responsibilities and organization of international scientific meetings

 • Povolo is the representative of Ca’ Foscari University of Venice within the Region of Veneto Scientific Commission for the valorization of the Venetian Heritage in Istria and Dalmatia.
 • In 2012 he was elected President of the Interuniversity Centre for the Veneto Heritage (founded in Koper, Slovenia).
 • He is currently managing scientific relationships between the Department of Humanities of Venice and the Croatian Academy of History of Zagreb (Croatia). Besides, he is Person in Charge of scientific aspects and research team leader in quality of supervisor of a project Marie Curie (2013) dedicated to Feud and Vendetta between customs and legal procedure in the Northern-Adriatic area.
 • 2010-2013 Within the Shared Culture Italy-Slovenia Interreg Project, Povolo has coordinated a research team, based at the Venice State Archive and aimed at researching, cataloguing and digitizing ancient petitions (named Suppliche). These requests were usually made by Venetian Istria and Quarnaro people to the government of the Republic of Venice.
 • Povolo has managed the scientific organization of modern history conferences that have been held in Koper since 1991. He has also organized historic conferences on the territory of Buje (Acta Bullearum) and Momjan.
 • He is currently leading a research team aimed at working on history and customs of the community of Perast in Montenegro.

Povolo has organized in Koper (Slovenia) many international conferences with different Italian, Slovenian, Croatian and American universities and academic organizations on juridical and anthropological issues aimed at improving historic knowledge on Northern-Adriatic area:

 • L’Istria e la Repubblica di Venezia: istituzioni, diritto, amministrazione/Istria and the Republic of Venice: institutions, law, administration, 10-12 June 1993
 • Aspetti dell’amministrazione della giustizia in Istria (secoli XIV-XVIII)/Perspectives of Law in Istria (14.th-18.th Century), 11-12 November 1994
 • Sistemi di potere e poteri delle istituzioni, teorie e pratiche dello Stato nell’Europa mediterranea con speciale riferimento all’area adriatica in età moderna/The Systems of Power and the Power of Institutions: theories and practices in Mediterranean Europe in Modern Age with special emphasis on Adriatic, 9-11 October 1997
 • Onore: identità e ambiguità di un codice informale (area mediterranea – secc. XII-XX)/The History of Honour: identity in informal legal practice (The Mediterranean, 12.th-20.th Cent.), 11-13 November 1999
 • Il linguaggio della violenza/The Language of Violence, 11-13 October 2001
 • Crimini senza vittime. La vittima nello scenario del processo penale/Victimless Crimes. The Victim in the Scene of the Criminal Trial, 23-25 October 2003
 • Retoriche della devianza: criminali, fuorilegge e devianti nella storia/The Rhetoric of Deviance: criminals, outlaws and deviants in history, 6-8 October 2005
 • Interpreti di culture: culture dominanti e culture subordinate a confronto/Interpreters of Cultures: dominant and subordinate cultures in contact, 27–29 September 2007
 • Testimoni e testimonianze del passato/Witnesses and Testimonies of the Past, 24-26 September 2009
 • Terza parte. Tra liturgie di violenza e liturgie di pace: mediatori, arbitri, pacieri, giudici (Repubblica di Venezia e Alto Adriatico in età medievale e moderna)/The Third Party. Liturgies of Violence and Liturgies of Peace: mediators, arbitrators, peacemakers, judges (Republic of Venice and the Upper-Adriatic in the Middle and Modern Ages), 14-16 April 2011
 • Contaminazioni. Discorsi, pratiche e rappresentazioni: l’Alto Adriatico tra età medievale e contemporanea/Contaminations. Discourses, Practices and Representations: the Upper-Adriatic between the Middle Ages and Modernity, 23-25 May 2013

Organization of other international scientific meetings:

 • Istrian Economy Yesterday and Tomorrow, Pazin-Pula (Croatia), 21-23 November 2013.
 • La società e il territorio: il controllo attraverso fiduciari/Society and Territory: enhancing control by trustees, Gargnano (Brescia, Italy), 20-21 November 2015.

Commissions of trust

 • 1995-2017 Scientific member of the Editorial Board of the international journal “Annales – Annals for Istrian and Mediterranean Studies. Series Historia et Sociologia” (Koper, Slovenia);
 • 1993-2017 Scientific member of the Editorial Board of the journal “Acta Histriae” (Koper, Slovenia);
 • 1997-2011 Scientific member of the Editorial Board of the national journal “Terra d’Este” (Este, Padua, Italy);
 • 2001-2009 Scientific member of the Editorial Board of the international journal “Crime, Society and History” (Geneve, Switzerland);
 • 2009-2011 Collaborator of the journal “Il diritto della Regione” (Venice, Italy).

Memberships of scientific societies

 • 2001-2017 Member of “Società per gli Studi di Storia delle Istituzioni” (Rome, Italy)
 • 2014-2017 President of “Associazione Amici dell’Archivio di Stato di Venezia” (Venice, Italy)

Major collaborations:

 • Darko Darovec, Venice Cultural Heritage in North Adriatic Area, Marie-Curie Fellow, Department of Humanities, Ca’ Foscari University of Venice, Italy
 • Lucien Faggion, Legal Professions in the Republic of Venice, Maître de Conferénces, UMR Telemme, Aix-Marseille-Université, France
 • Stuart Carrol, History of Violence, Department of History, University of York, UK
 • Edward Muir, History of Vengeance and Ritual, Department of History, Northwestern University, USA
 • Angel Casals Martinez, History of Banditry, Faculty of Geography and History, University of Barcelona, Spain
 • John Jeffries Martin, History of Torture, Department of History, Duke University, USA

Claudio Povolo: Ten years track-record 

Publications in major international peer-reviewed multi-disciplinary scientific journals and/or in the leading international peer-reviewed journals, peer-reviewed conferences proceedings:

 1. POVOLO C. La pietra del bando. Vendetta e banditismo in Europa tra Cinque e Seicento, in ACTA HISTRIAE, vol. 25, 2017, 1, pp. 21-56 (ISSN 1318-0185)
 2. POVOLO C. Feud and Vendetta: customs and trial rites in Medieval and Modern Europe. A legal-anthropological approach, in ACTA HISTRIAE, vol. 23, 2015, 2, pp. 195-244 (ISSN 1318-0185) WoS: 4 citations Scopus: 4 citations
 3. POVOLO C. Profondo dIstria. Configurazioni conflittuali ed istituzionali tra Cinque e Seicento, in Istrian Economy Yesterday and Tomorrow, Pazin (Croatia), State Archives in Pazin, 2015, pp. 233-245 (ISBN 97895376402933).
 4. POVOLO C. Contaminazioni. Discorsi, pratiche, rappresentazioni, in ACTA HISTRIAE, vol. 22, 2014, 4, pp. 821-836 (ISSN 1318-0185) WoS: 2 citations Scopus: 2 citations
 5. POVOLO C. La terza parte. Tra liturgie di violenza e liturgie di pace: mediatori, arbitri, pacieri, giudici, in ACTA HISTRIAE, vol. 22, 2014, 1, pp. 1-16 (ISSN 1318-0185) WoS: 1 citation
 6. POVOLO C. Un eroe locale. Leffrazione della tomba di Francesco Petrarca (1630), in STUDI PETRARCHESCHI, XXVII, 2014, pp. 287-318 (ISSN 1128-2045)
 7. POVOLO C. En plein air: Sur les traces de Giovan Andrea Bertanza (été 1618, dans les environs de Tignale, province de Brescia), in Recit et Justice (France, Italie, Espagne, XIVe-XIXe siecles), L. Faggion & C. Regina (eds), Aix-en-Provence, Presses Universitaires de Provence (Aix-en-Provence) 2014, pp. 161-175 (ISBN 9782853999571)
 8. POVOLO C. Faida e vendetta tra consuetudini e riti processuali, in STORICA, vol. 56-57, 2013, pp. 53-104 (ISSN 1125-0194)
 9. POVOLO C. Liturgies of Violence: social control and power relationships in the Republic of Venice between the 16.th and 18.th Centuries, in A Companion to Venetian History, 1400-1797, Leiden-Boston, Brill, 2013, pp. 513-542 (ISBN 9789004252516)
 10. POVOLO C. Le rite inquisitoire du Conseil des Dix, in Rite, justice et pouvoirs. France-Italie, XIVe-XIXe siècle, Aix-en-Provence, Presses Universitaires de Provence (Aix-en-Provence), 2012, pp. 115-129 (ISBN 9782853998383)

Research monographs and any translations thereof

 • POVOLO C. Lemergere della tradizione. Saggi di antropologia giuridica (secoli XVI-XVIII), Venezia, Libreria Editrice Cafoscarina, 2015, pp. 1-255 (ISBN 9788875433789)
 • POVOLO C. The Emergence of Tradition. Essays on Legal Anthropology (16.th-18.th Centuries), Venezia, Libreria Editrice Cafoscarina, 2015, pp. 1-248 (ISBN 9788875433796) (translation of Lemergere della tradizione. Saggi di antropologia giuridica (secoli XVI-XVIII))
 • POVOLO C. Tradicija pride na dan. Razprave iz antropologije prava (16.-18. stoletje), Venezia, Libreria Editrice Cafoscarina, 2015, pp. 1-239 (ISBN 9788875433802) (translation of Lemergere della tradizione. Saggi di antropologia giuridica (secoli XVI-XVIII))
 • POVOLO C. Il romanziere e larchivista. Da un processo veneziano del Seicento allanonimo manoscritto dei Promessi Sposi, Verona, Cierre edizioni, 2004, pp. 1-140, (ISBN 8883142616)
 • POVOLO C. The Novelist and the Archivist. Fiction and History in Alessandro Manzonis The Betrothed, London, Palgrave Macmillan Pivot, 2014, pp. 1-140 (ISBN 9781137395986) (re-edition translated of Il romanziere e larchivista. Da un processo veneziano del 600 allanonimo manoscritto dei “Promessi Sposi”)

Invited presentations to internationally established conferences

 • Presentation: Suoi amorevoli. Relazioni di amicizia e politica nella Venezia del Cinquecento. International conference: Mediterranean cities and towns. The space and the territories (Institut d’Estudis Catalans – The European Institute for Mediterranean Studies), Barcelona (Spain), 22-25 november 2016
 • Presentation: The Public Rock of Cut Heads. Violence and Banditry in the Mediterranean: Republic of Venice in the 16.th Century. International conference: Management and Resolution of Conflicts and Rivalries (Ca’ Foscari University of Venice – University of Warwick),Venice (Italy), 21-22 May 2015
 • Presentation: Profondo dIstria. Configurazioni conflittuali ed istituzionali tra Cinque e Seicento.   International conference: Istrian Economy Yesterday and Tomorrow (University of Pula, State Archives in Pazin), Pazin (Croatia), 24-26 November 2016
 • Presentation: Cacciatori di taglie e dead men walking nella Repubblica di Venezia alla fine del Cinquecento. International conference: Per una ricognizione degli “stati deccezione”. Emergenze, ordine pubblico e apparati di polizia in Europa: le esperienze nazionali (secc. XVII-XX)/States of Emergency. Emergency, Law and Order, Police in Europe: national experiences (17.th-20.th Centuries) (Dipartimento di Studi Giuridici dell’Università di Messina), Messina (Italy), 15-17 July 2013
 • Presentation: LIstria tra consuetudine e legge in età moderna / Istra između običaja i zakona u moderno doba. International conference: Momiano e lIstria: una comunità e una regione dell’Alto Adriatico (storia, arte, diritto, antropologia) / Mednarodna znanstvena konferenca: Momjan in Istra: lokalna skupnost in regija severnega Jadrana (zgodovina, umetnost, pravo, antropologija)/ Momiano and Istria: a community and a region of the Upper-Adriatic (history, art, law, anthropology) (Pučkog otvorenog učilišta Buje- Università popolare aperta di Buie), Momjan (Croatia), 14-16 June 2013
 • Presentation: Zanzanú un bandolero de leyenda en el Véneto del siglo XVII. International conference: III Jornades Internacionals sobre Bàndols, Violència i Territori/III International Conference about Bandits, Violence and Territories (Department of Modern History of the University of Barcelona), Viladrau (Spain), 27-28 April 2013
 • Presentation: Identità frammentate. Il fascino controverso della Serenissima nell’Ottocento, tra grandi e piccole patrie. International conference: Tra nazione e nazioni. Le identità politiche in Italia tra Sette e Ottocento/ Between Nation and Nations. Political Identities in Italy between 18.th and 19.th Centuries (Italian Society for the History of Early Modern Period and Italian Society for the Study of Political Institutions History), Naples (Italy), 13-14 November 2009

 Prizes/ Awards/ Academy memberships

Leadership of projects

European projects:

 • 2015-2017 Supervisor of project FAIDA – Feud and Blood Feud between Customary Law and Legal Process in Medieval and Early Modern Europe. The Case of the Upper-Adriatic Area. 7th FP EU – Marie Curie Actions (MCA- IEF) for advanced researchers at the Ca’ Foscari University Venice, Italy
 • 2009-2013 Research Unit Coordinator of strategic international project SHARED CULTURE – Strategic Project for the Knowledge and Availability of Shared Cultural Heritage. The Program for transnational cooperation Slovenia-Italy 2007–2013, (396,000 €)
 • National Research Projects (financed by MIUR/Italian Ministry for Education, University and Scientific Research (PRIN):
 • 2011-2013 Research Unit Coordinator, Il processo inquisitorio nel Regno Lombardo-Veneto (1815-1848)/The Inquisitorial Trial in the Kingdom of Lombardy-Venetia (1815-1848), (29,900 euros)
 • 2008-2010 Research Unit Coordinator, Codice austriaco del 1803 e discrezionalità del giudice/The Austrian Penal Code of 1803 and the Discretion of the Judge, (21,428 euros)
 • University projects (Ca’ Foscari University of Venice):
 • 2012-2014, Project Coordinator, Il Kanun di Perasto. Una comunità montenegrina tra consuetudini locali e relazioni politiche con Venezia nei secoli XVII-XIX/The Kanun of Perast: a community of Montenegro between local customs and politic relationships with Venice (17.th-19.th Centuries), (20,000 euros)

Darko Darovec

Darko Darovec

Prof. dr. DARKO DAROVEC
OSEBNI PODATKI:
Priimek, ime: DAROVEC, Darko
ORCID: 0000-0002-4520-124X
Leto rojstva: 1961
Nacionalnost: Slovenska
URL: https://uni-mb.academia.edu/DarkoDarovec

 

IZOBRAZBA

 • 1987: diploma, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Slovenija
 • 1994: magisterij, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Slovenija
 • 1998: doktorat, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Slovenija

AKADEMSKI TER ZNANSTVENORAZISKOVALNI NAZIV

 • 2009 (Univerza na Primorskem) 2015 (Univerza v Mariboru): pedagoški naziv: redni profesor
 • 2003: znanstveni naziv: znanstveni svetnik

ZAPOSLITVE

 • 1987-1989 Pokrajinski muzej Koper
 • 1989-1996 Pokrajinski arhiv Koper
 • 1996-2003 Znanstveno-raziskovalno središče Republike Slovenije, Koper
 • 2003-2012 Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Fakulteta za humanistične študije
 • 2012-Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko, Ljubljana
 • 2013-Nova univerza, Fakulteta za slovenske in mednarodne študije, Kranj
 • 2014-Inštitut IRRIS za raziskave, razvoj in strategije družbe, kulture in okolja, Koper
 • 2015-Univerza Ca’ Foscari Benetke
 • 2016-Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

VODSTVENE FUNKCIJE IN SPOSOBNOSTI

 • 1991- glavni urednik periodičnih znanstvenih publikacij Annales- Series Historia et Sociologia (AHCI, Scopus), Acta Histriae (SSCI, AHCI, Scopus), Annales- Series Historia Naturalis (Scopus)
 • 1994-2003 aktivno sodelovanje pri ustanovitvi Univerze na Primorskem (2003)
 • 2000-2012 direktor Znanstveno-raziskovalnega središča Republike Slovenije in od 2003 Znanstveno-raziskovalnega središča Univerze na Primorskem
 • 2000-2002 v. d. dekana Fakultete za humanistične študije Koper
 • 2002-2011 prodekan za študijske in raziskovalne dejavnosti Fakultete za humanistične študije Koper
 • 2007-2011 svetovalec rektorja Univerze na Primorskem za razvoj
 • 2013- direktor in ustanovitelj Inštituta IRRIS za raziskave, razvoj in strategije družbe, kulture in okolja
 • 2017-2019   dekan Fakultete za slovenske in mednarodne študije, Kranj
 • 2017- prorektor za znanstveno-raziskovalno dejavnost Nove univerze

RAZISKOVALNO DELO

V svoji karieri raziskovalca je Darko Darovec napisal 16 znanstvenih monografij, ki so bile objavljene v slovenskem (8), italijanskem (3), angleškem (3) in hrvaškem (2) jeziku. Poleg tega, da je napisal tudi veliko izvirnih znanstvenih člankov in poglavij v monografijah (več kot 100) v angleškem, nemškem, italijanskem, francoskem, srbskem, češkem in hrvaškem jeziku, ki so bili objavljeni v mednarodnih znanstvenih revijah in pri mednarodnih znanstvenih založbah, skupaj ima več kot 480 znanstvenih bibliografskih enot. Bil je tudi koordinator oziroma vodja več nacionalnih in mednarodnih raziskovalnih in razvojnih projektov. Gl. podrobneje:

http://izumbib.izum.si/bibliografije/A20190806102905-10728.html

Sodeloval je na številnih mednarodnih znanstvenih sestankih in organiziral več kot 25 mednarodnih znanstvenih sestankov v sodelovanju z drugimi mednarodnimi znanstveniki in univerzitetnimi ustanovami.

ODGOVORNI NOSILEC PROJEKTOV

Evropski projekti:

 • »FAIDA. Feud and blood feud between customary law and legal process in medieval and early modern Europe. The case of the Upper-Adriatic area«. 7. OP EU – Marie Curie Actions (MCA) IEF za uveljavljene raziskovalce na Univerzi Ca’ Foscari v Benetkah, 2015-2017
 • SHARED CULTURE – Strateški projekt za poznavanje in dostopnost skupne kulturne dediščine. Program Teritorialnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013;
 • SRCE ISTRE: Dediščina in umetnost. Razvoj čezmejnih turističnih itinerarijev v urbanih in ruralnih območjih . Interreg IIIA Slovenija/Madžarska/Hrvaška 2004-2006;
 • Institucionalni partner v 6. Okvirnem programu EU, projekt SS-ERC-“Social Sciences and European Research Capacities” (2003-2006).
 • Ohranitev ogroženih habitatov in vrst na območju Kraškega roba . Program Life nature, 2002-2004;
 • Različni spomini – spomini na čast – Phare CBC Slovenia – Italy (1999–2000);
 • Partner v projektu KAŠTELIR. Prazgodovinska gradišča in etnobotanika za trajnostni turizem in razvoj podeželja – od Krasa do Kvarnerja (preko Brkinov, Čičarije in Istre). Interreg Slovenija-Hrvaška, 2018-2021.

Nacionalni projekti (sofinancer ARRS):

 • Kultura spominjanja gradnikov slovenskega naroda in države; 1.7.2018-30.06.2021.
 • Uporniške preživetvene strategije na Slovenskem (16.-19. stoletje); 1.7.2011-31.12.2012.
 • Socialnodemografska podoba Istre v novem veku; 1.5.2009 – 30.4.2012
 • Podeželje in mesto na Primorskem: družbena, gospodarska in pravna razmerja med starim redom in modernizacijo; 1.2.2008 – 30.1.2011
 • Civilizacijsko-kulturna podoba slovenske Istre v preteklosti; 1.1.1999 – 30.6.2003

Projekti bilateralnega sodelovanja z:

 • ZDA, Northwestern University, Evanston, njihov vodja: prof. dr. Edward Muir, Priče in pričevanja preteklosti. 1.1.2011-31.12.2012
 • Avstria, University of Vienna, njihov vodja: prof. Joseph Ehmer, 2011-2012. Selitvena gibanja na Slovenskem in v Avstriji od 18. do 20. stoletja. 1.1.2011-31.12.2012
 • Portugalska, Departamento De História, Faculdade De Letras Da Universidade De Lisboa, Alameda Da Universidade;  njihov vodja: prof. dr. Hermenegildo Fernandes, 2010-2011), Skupne poteze v slovenski in portugalski zgodovini novega veka. 1.1.2010-31.12.2011
 • ZDA, Northwestern University, Evanston, njihov vodja: prof. dr. Edward Muir, Interpreti kultur. 23.4.2008-31.3.2010
 • Francija, Universite` de Paris – Sorbonne (Paris IV), njihov vodja: prof. Jacques Oliver Boudon, Francoska dediščina na Slovenskem : od Ilirskih provinc do Evropske unije. 1.1.2007-31.12.2008
 • Hrvaška, Hrvaška akademija znanosti in umetnosti; njihov vodja: Petar Strčić, Zgodovina demografskih in etničnih vprašanj v Istri and Kvarneru. 1.1.2007-31.12.2008
 • ZDA, Nortwestern University, Evanston, njihov vodja: prof. Edward Muir, Retorike deviantnosti. 1.1.2006-31.12.2007
 • ZDA, Northwestern University, Evanston, njihov vodja: prof. dr. Edward Muir, Žrtve v scenariju kazenskega procesa; od zločina brez žrtve do vdora žrtve v družbeni in politični diskurz. 1.1.2004-31.12.2005
 • Grčija, The National and Kapodistrian University of Athens; njihov vodja: Nagia Sgouritsa, Grki v Istri. 1.1.2003 -31.12.2004

Organizacija mednarodnih znanstvenih sestankov:

 • FAIDA. Feud and blood feud between customary law and legal process in medieval and early modern Europe, 9.-11. junij 2016, Benetke, Univerza Ca’ Foscari v Benetkah.
 • Tretja stranka. Med nasiljem in mirom: posredniki, razsodniki, miritelji, sodniki (Beneška republika in zgornji Jadran v srednjem in novem veku), 14-16 April 2011, Univerza na Primorskem, predsednik programskega odbora. Koper 2011.
 • Priče in pričevanja preteklosti, Koper, 24-26 September 2009, Univerza na Primorskem, predsednik programskega odbora, Koper 2009.
 • 4.Perspektive slovensko-hrvaške obmejnosti, Koper, 4-5 Junij 2009, Univerza na Primorskem, predsednik programskega odbora, Koper 2009.
 • 5. Interpreti kultur, Koper, 27 – 29 September 2007, Univerza na Primorskem, predsednik programskega odbora, Koper 2007.
 • In mnogih drugih od leta 1991.

Pedagoško delo:

 • 2002-2012 nosilec več dodiplomskih in podiplomskih predmetov ter koordinator študijskih programov zgodovine na dodiplomskem, podiplomskem in doktorskem študiju zgodovine na Fakulteti za humanistične študije Univerze na Primorskem
 • 2014 – nosilec predmeta Slovenska novoveška zgodovina: zgodovina slovenskega prostora v zgodnjem novem veku, študijski program zgodovine II. stopnje na Univerzi v Mariboru
 • 2015 – nosilec predmeta Zgodovina in socialna psihologija mediacije, študijski program II. stopnje Alternativno reševanje sporov na Evropski pravni fakulteti, Nova Gorica
 • 2018 – nosilec dodiplomskih in podiplomskih predmetov na Fakulteti za slovenske in mednarodne študije Nove univerze, Ljubljana

Število uspešno zaključenih mentorstev doktorantom: 7 (Boštjan Plut, 2008, Klemen Pust, 2009, Zdenka Bonin, 2009, Urška Železnik, 2010, Roberta Vincoletto, 2016, Angelika Ergaver, 2017, Žiga Oman, 2018).

DELO V STROKOVNIH KOMISIJAH DOMA IN V TUJINI

Recenzent študijskih programov in raziskovalnih projektov s področja zgodovinopisja na prošnjo pristojnega ministrstva Republike Hrvaške. Član komisij za zagovor magisterijev in doktoratov pri Univerzi v Ljubljani, Mariboru, Kopru, v Benetkah (Ca’ Foscari), na Centralno-Evropski univerzi, član predsedništva in raziskovalnega sveta East European Historical Society, Sochi, Russian Federation idr.

Članstvo v uredniških odborih mednarodnih znanstvenih revij:

 • Acta Histriae, odgovorni urednik od 1993-.
 • Annales. Series historia et sociologia, glavni urednik od 1991-.
 • Studia Historica Slovenica, član uredniškega odbora od 2001-.
 • Časopis za povijest zapadne Hrvatske, član uredniškega odbora od 2006-.
 • Časopis za zgodovino in narodopisje, član uredniškega odbora od 2006-.
 • Povijesni prilozi, član uredniškega odbora od 2009-.
 • Studia lexicographica, član uredniškega odbora od 2007-.
 • Rijeka, član uredniškega odbora od 2011-.
 • Dignitas. The Slovenian Journal of Human Rights, Ljubljana, član uredniškega odbora od 2014-
 • Bylye Gody, Russian Historical Journal, Moscow, član uredniškega odbora od 2016-.
 • East European History, Russian Federation, Sochi, član uredniškega odbora od 2016-.

NAGRADE TER JEDRNAT OPIS TRENUTNIH OZIROMA ZADNJIH RAZISKOVALNIH PROJEKTOV

 • 1993 štipendist sklada Open Society Fund
 • 1997-1999 štipendist fondacije Research Support Scheme iz Prage
 • 2010 nagrada ob 10. obletnici Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem za pripravo številnih študijskih programov
 • 2011 nagrada Primorski Um 2010 za uvajanje vrhunskega znanja v prakso

Njegovo raziskovalno delo temelji na neobjavljenih primarnih arhivskih virih, ki jih hranijo v arhivih in knjižnicah v Kopru, Piranu, Benetkah, Ljubljani, Trstu, na Dunaju, Reki in Pazinu. Na podlagi svojih raziskav je v zadnjih letih predstavil kompleksno podobo obmejnih problematik in strukturo sporov in kriz v jadranski regiji (npr. knjiga Kratka zgodovina Istre, ki je bila tudi ponatisnjena in prevedena v angleški, hrvaški in italijanski jezik). Ima dolgoletne izkušnje na področju socialne, gospodarske in kulturne zgodovine Istre in Severnojadranske regije v času srednjega veka in še posebej v zgodnjem novoveškem obdobju, ki predstavljajo osnovo njegovega raziskovalnega dela na podlagi raziskav različnih virov in literature, objavljenih v jadranski regiji in drugod.

Njegova glavna raziskovalna področja so: srednjeveška in novoveška zgodovina Istre, Slovenije in Sredozemlja, s posebnim poudarkom na pravni zgodovini, zgodovini kulture, družbe in gospodarstva.

Trenutno se v okviru svojega projekta poglobljeno ukvarja z evropskimi običajnimi sistemi reševanja konfliktov (projekt FAIDA – Marie Curie Actions 7. OP EU, Univerza Ca’ Foscari Benetke), v okviru raziskovalnega programa Preteklost severovzhodne Slovenije med srednjo Evropo in evropskim jugovzhodom (Univerza v Mariboru) s slovensko novoveško zgodovino, zlasti z interdisciplinarnim raziskovanjem oblikovanja slovenskega naroda in države, z različnimi oblikami prezentacij kulturnega spominjanja pa se ukvarja v okviru raziskovalnega projekta “Kontemporalnost razumevanjskega konteksta ter izražanje osebne in družbene svobode” pri Inštitutu IRRIS, in v okviru raziskovalnega projekta “Kultura spominjanja gradnikov slovenskega naroda in države”, financirana s strani ARRS.