Podaljšan rok poziva za oblikovanje promocijskih vzorčnih suvenirjev v okviru projekta KAŠTELIR

Obvestilo-o-podaljšanju-roka-za-prijave_slo

Občina Izola – Comune di Isola v sodelovanju z ostalimi partnerji projekta KAŠTELIR razpisuje javni, odprti, dvostopenjski poziv za oblikovanje promocijskih vzorčnih suvenirjev v okviru projekta KAŠTELIR – “Prazgodovinska gradišča in etnobotanika za trajnostni turizem in razvoj podeželja – od Krasa (preko Brkinov, Čičarije in Istre) do Kvarnerja”.

PREDMET POZIVA
Projekt Kaštelir je projekt Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Hrvaška 2014–2020 . Partnerji že od 1.10.2018 dalje izvajajo aktivnosti projekta, ki so namenjene oživljanju prezrte kulturne dediščine gradišč (kaštelirjev).  Ti izhajajo iz prazgodovinske dobe in se nahajajo na območju Primorske, Istre in Kvarnerja. Glavni namen projekta »Kaštelir« je ohranjanje kulturne in naravne dediščine izbranih gradišč, cilj pa uporaba v trajnostnem in čezmejnem kulturnem turizmu.

Predmet poziva je izbor petih promocijskih suvenirjev in sicer: a) štiri za štiri izbrana gradišča v okviru projekta »Kaštelir«:  Štanjel (Komen, SI), Korte nad Izolo, Rašpor (Lanišće, HR), Brseć in Ozida (Moščenička Draga, HR) in b) skupnega z imenom »KAŠTELIR«.

NAMEN POZIVA:
S suvenirjem kot umetniškim simbolom želimo ljudem atraktivno in poljudno približati kulturno (arheologija in zgodovina) in naravno (etnobotanika) dediščino izbranih gradišč.

Naročnik s tem pozivom – v sodelovanju z Občino Komen, Občino Lanišće in Občino Moščeniška Draga – izbira pet suvenirjev: štiri za posamezna gradišča in enega skupnega »KAŠTELIR«, ki bo predstavljal skupno čezmejno turistično destinacijo kaštelirjev partnerskega območja.

ROK ZA ODDAJO
Rok za oddajo prijav za prvo fazo izbornega postopka je: petek, 5. junij 2020!

Razpisno dokumentacijo lahko najdete na spletni strani Občine Izola – Comune di Isola!

Domov

Dobrodošli

V sodobnem svetu se izkazuje vse večja potreba po pripravi novih in izvirnih širših teoretskih podlag ter ožje usmerjenih strategij za reševanje konfliktov, ki se pojavljajo na ravneh človekovega odnosa na eni strani do družbe (kultura, etika, politika) ter na drugi strani do okolja. Zato se bo Inštitut IRRIS posvečal preučevanju zgodovinskih, antropoloških, filozofskih, socioloških, politoloških, jezikoslovnih, pravnih, geografskih in širših družbenih vidikov, ki  bodo omogočili zaznavo ključnih ali paradigmatskih točk oz. razvojnih premikov, ki so omogočili, da so se trenja in spori med družbenimi akterji skozi zgodovino reševali na način, ki je omogočal rast ožjih in širših civilizacijskih okolij. Za dosego tega cilja v sodobnem času tovrstna interdisciplinarna primerjalna proučevanja družbenih dinamik vključujejo preučevanje kompleksnosti kulturne dediščine kot bistvene komponente v odnosu človeka do okolja.

JAVNI RAZPIS ZA KANDIDATE ALI KANDIDATKE ZA MLADE RAZISKOVALCE ALI RAZISKOVALKE V LETU 2023

JAVNI RAZPIS ZA KANDIDATE ALI KANDIDATKE ZA MLADE RAZISKOVALCE ALI RAZISKOVALKE V LETU 2023 Predmet javnega razpisa je izbor kandidata ali kandidatke za mladega raziskovalka ali raziskovalko, ki se bo usposabljal/a v okviru raziskovalnega projekta
Več

JAVNI RAZPIS ZA KANDIDATE ALI KANDIDATKE ZA MLADE RAZISKOVALCE ALI RAZISKOVALKE V LETU 2023

JAVNI RAZPIS ZA KANDIDATE ALI KANDIDATKE ZA MLADE RAZISKOVALCE ALI RAZISKOVALKE V LETU 2023 Predmet javnega razpisa je izbor kandidatov ali kandidatk za mlade raziskovalce ali raziskovalke, ki se bodo usposabljali v okviru raziskovalnega programa
Več

Vabilo na predavanje ob izidu monografije avtorja doc. dr. Žiga Omana

  Vabimo Vas na predavanje ob izidu monografije avtorja doc. dr. Žiga Omana z naslovom MAŠČEVANJE NA SLOVENSKEM V ZGODNJEM NOVEM VEKU Sovražnosti in pomiritve na Kranjskem in Štajerskem Monografija je sploh prva študija maščevanja
Več

VABILO NA TISKOVNO KONFERENCO IN PREDSTAVITEV PUBLIKACIJ ZALOŽBE ANNALES V LETU 2022

Spoštovani, Ob 80. letnici zgodovinarja dr. Salvatorja Žitka in 30. letniku znanstvene revije ACTA HISTRAE bo potekala tiskovna konferenca in predstavitev publikacij Založbe Annales v letu 2022, in sicer v torek, 14. marca 2023 ob
Več