JAVNI RAZPIS ZA KANDIDATE ALI KANDIDATKE ZA MLADE RAZISKOVALCE ALI RAZISKOVALKE V LETU 2023

JAVNI RAZPIS ZA KANDIDATE ALI KANDIDATKE ZA MLADE RAZISKOVALCE ALI RAZISKOVALKE V LETU 2023

Predmet javnega razpisa je izbor kandidata ali kandidatke za mladega raziskovalka ali raziskovalko, ki se bo usposabljal/a v okviru raziskovalnega projekta N6-0268 Politične funkcije ljudskih pravljic in raziskovalnega programa P6-0435 Prakse reševanja sporov med običajnim in postavljenim pravom na območju današnje Slovenije in sosednjih dežel, Inštituta IRRIS, za pridobitev doktorata znanosti.

Ime in priimek mentorja: prof. dr. Polona Tratnik

Raziskovalno področje:  6.06 Kulturologija

Raziskovalni projekt: N6-0268 Politične funkcije ljudskih pravljic

Raziskovalni program: P6-0435 Prakse reševanja sporov med običajnim in postavljenim pravom na območju današnje Slovenije in sosednjih dežel

Kandidati morajo svoje vloge oddati do vključno 30. 07. 2023 do 15. ure. Kot pravočasno se štejejo tudi prijave oddane priporočeno po pošti iz Slovenije do vključno  30. 07. 2023 (velja poštni žig). Nepravočasne prijave ne bodo upoštevane.

Prijava na javni razpis mora vsebovati izpolnjen in lastnoročno podpisan prijavni obrazec ter priloge:

 • pisno izjavo kandidata ali kandidatke, da še ni bil/a financiran/a v programu mladih raziskovalcev in da podiplomski študij v času usposabljanja mladega raziskovalca/-ke ne bo financiran v okviru drugih javnih sredstev,
 • življenjepis,
 • dokazilo o doseženi stopnji izobrazbe,
 • uradno dokazilo o opravljenih izpitih in vajah s povprečno študijsko oceno,
 • fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta,
 • fotokopijo dokazila o morebitnem starševskem dopustu ali daljši, več kot šestmesečni, dokumentirani bolezenski odsotnosti.

1 – JAVNI RAZPIS

2 – NAVODILA

3 – PRIJAVNI OBRAZEC

4 – IZJAVA

5 – POTRDILO IN OCENJEVALNI LIST

Kandidati in kandidatke lahko dodatne informacije v zvezi z javnih razpisom dobijo pri mentorju po elektronski pošti:

prof. dr. Polona Tratnik
polona.tratnik@irris.eu; polona.tratnik@guest.arnes.si

 

JAVNI RAZPIS ZA KANDIDATE ALI KANDIDATKE ZA MLADE RAZISKOVALCE ALI RAZISKOVALKE V LETU 2023

JAVNI RAZPIS ZA KANDIDATE ALI KANDIDATKE ZA MLADE RAZISKOVALCE ALI RAZISKOVALKE V LETU 2023

Predmet javnega razpisa je izbor kandidatov ali kandidatk za mlade raziskovalce ali raziskovalke, ki se bodo usposabljali v okviru raziskovalnega programa P6-0435 Prakse reševanja sporov med običajnim in postavljenim pravom na območju današnje Slovenije in sosednjih dežel, Inštituta IRRIS, za pridobitev doktorata znanosti.

Ime in priimek mentorja: dr. Marjan Horvat

Raziskovalno področje: 5.03 Sociologija

Raziskovalni program: P6-0435 Prakse reševanja sporov med običajnim in postavljenim pravom na območju današnje Slovenije in sosednjih dežel

Kandidati morajo svoje vloge oddati do vključno 30. 07. 2023 do 15. ure. Kot pravočasno se štejejo tudi prijave oddane priporočeno po pošti iz Slovenije do vključno  30.7.2023 (velja poštni žig). Nepravočasne prijave ne bodo upoštevane.

Prijava na javni razpis mora vsebovati izpolnjen in lastnoročno podpisan prijavni obrazec ter priloge:

 • pisno izjavo kandidata ali kandidatke, da še ni bil financiran v programu mladih raziskovalcev in da podiplomski študij v času usposabljanja mladega raziskovalca/-ke ne bo financiran v okviru drugih javnih sredstev,
 • življenjepis,
 • dokazilo o doseženi stopnji izobrazbe,
 • uradno dokazilo o opravljenih izpitih in vajah s povprečno študijsko oceno,
 • fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta,
 • fotokopijo dokazila o morebitnem starševskem dopustu ali daljši, več kot šestmesečni, dokumentirani bolezenski odsotnosti.

1 – JAVNI RAZPIS

2 – NAVODILA

3 – PRIJAVNI OBRAZEC

4 – IZJAVA

5 – POTRDILO IN OCENJEVALNI LIST

Kandidati in kandidatke lahko dodatne informacije v zvezi z javnih razpisom dobijo pri mentorju po elektronski pošti:

 1. Marjan Horvat
  marjan.horvat@irris.eu

 

Vabilo na predavanje ob izidu monografije avtorja doc. dr. Žiga Omana

 

Vabimo Vas na predavanje ob izidu monografije avtorja

doc. dr. Žiga Omana

z naslovom

MAŠČEVANJE NA SLOVENSKEM V ZGODNJEM NOVEM VEKU

Sovražnosti in pomiritve na Kranjskem in Štajerskem

Monografija je sploh prva študija maščevanja kot običajnopravnih praks reševanja sporov, ki obravnava osrednjeslovenske dežele.

Osredotočena na Kranjsko in Štajersko v zgodnjem novem veku, knjiga prinaša številne novosti in razbija nekatere mite o enem od najmanj razumljenih fenomenov tradicionalnih družb.

Predavanje  bo

v sredo, 15. marca 2023, ob 18. uri,

v razstavišču Archivum Pokrajinskega arhiva Maribor, Glavni trg 7, Maribor.

 

Prisrčno vabljeni!

Predsednik Zgodovinskega društva dr. Franca Kovačiča v Mariboru

red. prof. dr. Darko Friš l.r.

Utrinke s predavanja si lahko ogledate s klikom na spodnje fotografije:

Vabilo.

Vabilo 03-2023 Oman

VABILO NA TISKOVNO KONFERENCO IN PREDSTAVITEV PUBLIKACIJ ZALOŽBE ANNALES V LETU 2022

Spoštovani,

Ob 80. letnici zgodovinarja dr. Salvatorja Žitka in 30. letniku znanstvene revije ACTA HISTRAE bo potekala tiskovna konferenca in predstavitev publikacij Založbe Annales v letu 2022, in sicer v torek, 14. marca 2023 ob 11.00 v dvorani Pokrajinskega muzeja Koper, Kidričeva 19.

Vabimo vas na predstavitev knjige:

Salvator Žitko: Pričevanja o slovenskem zgodovinopisju Istre (2022)

ter znanstvenih revij:

ACTA HISTRIAE, 30. letnik (1-4)
ANNALES, Series Historia et Sociologia, 32. letnik (1-4)
ANNALES, Series Historia Naturalis, 32. letnik (1-2)

Sodelovali bodo dr. Salvator Žitko, prof. dr. Darko Darovec, prof. dr. Lovrenc Lipej, dr. Martina Orlando Bonaca in doc. dr. Urška Lampe

Vljudno vabljeni!

Vabilo

Utrinke s predstavitve si lahko ogledate s klikom na spodnje fotografije:

   

   

 

 

vabilo_predstavitev 80+30

Koprski srednjeveški statuti – predavanje prof. dr. Darka Darovca, 22. 2. 2023

Spoštovani kolegi,

vabljeni, da se udeležite predavanja prof. dr. Darka Darovca o koprskih srednjeveških statutih.

Predavanje iz cikla Srečanja z dediščino bo potekalo v sredo, 22. 2. 2023 ob 18:00 v glavni dvorani Pokrajinskega muzeja Koper ter preko spleta (preko aplikacije Microsoft Teams). Predavanje poteka v sklopu razstave Koper Capodistria 1500, obdobje 932 – 1380.

Predavanje bo orisalo temeljne značilnosti oblikovanja srednjeveških mestnih statutarnih pravil na območju Zgornjega Jadrana s posebnim ozirom na koprskih statutih. Pomembna novost je (ponovno) odkritje koprskega statuta, ki naj bi bil iz leta 1380 in ga hranijo v Državnem arhivu Benetke, kot tudi med drugo svetovno vojno odtujeno arhivsko gradivo koprskega komuna. Sklepni del predavanja bo namenjen primerjavi koprskih statutov, ki jih hranijo v Benetkah, z onimi, hranjenimi v Državnem arhivu v Reki, iz leta 1423.

Povezava do predavanja: https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-&type=meetup-&deeplinkId=bd0e33ed-f3e7-47d3-9b4d-c3c907c6f1c3&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

Opomba: Videokonferenca bo potekala preko brezplačne aplikacije Microsoft Teams.

Svetujemo vam, da si jo predhodno naložite.

Vljudno vabljeni!

Utrinke s predavanja si lahko ogledate s klikom na spodnje fotografije:

 

Predavanje je dostopno tudi na YouTube kanalu Pokrajinskega Muzeja Koper:

https://www.youtube.com/channel/UCNghdg8q0klCXRkIYT2ktPwđ

ali: https://www.youtube.com/watch?v=2T_U7SHYRkM&ab_channel=PokrajinskiMuzejKoper

Ankaranski polotok – Pohodniški Vodnik

Občina Ankaran v sodelovanju z Zgodovinskim društvom za južno Primorsko predstavlja Pohodniški vodnik, ki si ga lahko ogledate na spodnji povezavi. Pohodniški vodnik predstavlja petnajst znamenitosti Ankaranskega polotoka in je opremljen s slikovnim in kartografskim gradivom, opisi poti, koristnimi napotki za na pot ter viri in literaturo. Vabljeni k branju.

Na spletno stran dostopate s klikom na: Pohodniški vodnik.

Zagrebški trienale – ZOOM konferenca 25. in 26. oktober

Spoštovani kolegi,

vabljeni, da se udeležite Zagrebškega trienala, ki bo potekal 25. in 26. oktobra. Peti zagrebški trienale, ki ga organizirajo Hrvaški inštitut za zgodovino, Hrvaški sklad za znanost in Matica Hrvaške je posvečen krizam in katastrofam, ki so zaznamovale hrvaška mesta v srednjem veku.

Jutri, 26.10., ob 11.15., bo na konferenci nastopil tudi direktor Inštituta IRRIS prof. dr. Darko Darovec. Predstavil bo izsledke svojih raziskovanj o posledicah kuge, ki je prizadela istrska mesta v drugi polovici 16. stoletja in v prvih desetletjih 17. stoletja. Tematika se navezuje na njegov projekt Facing Foreigners, ki ga financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS).

Konferenca bo potekala prek aplikacije ZOOM. Uradni jezik konference je angleščina.

Vabljeni k poslušanju.

Povezava na ZOOM srečanje konference:
https://us02web.zoom.us/j/81291785260?pwd=dXMrTVA5dDh2RHJyQWJMUklzQ3dNdz09

Meeting ID: 812 9178 5260
Passcode: T&C-Crisis

Program.

Hrvatski institut za povijest

Vabljeni!