Astrid Prašnikar

Osebni podatki:
Ime in priimek: ASTRID PRAŠNIKAR
Datum rojstva: 23. 02. 1966
Bivališče: Dekani 76 Z, 6271 DEKANI
Državljanstvo: SLOVENSKO

IZOBRAZBA

 • Institucija: Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani
 • Datum pridobitve izobrazbe: 1989
 • Pridobljena stopnja oziroma diploma: univerzitetna dipl. pravnica

DELOVNE OZIROMA STROKOVNE IZKUŠNJE V PRAKSI

 • Datum (od–do): 2018 – traja
 • Kraj: Komen
 • Institucija: Občina Komen
 • Položaj: Vodja Interreg SI-HR projekta pri vodilnem partnerju : akronim Kaštelir
 • Opis dela: Vodenje projekta – delna zaposlitev

 

 • Datum (od–do): 2018 – traja
 • Kraj: Koper
 • Institucija: IRRIS – Inštitut IRRIS za raziskave, razvoj in strategije družbe, kulture in okolja IRRIS
 • Položaj: Vodja Interreg SI-HR projekta pri projektnem partnerju: akronim Kaštelir
 • Opis dela: Vodenje projekta – delna zaposlitev

 

 • Datum (od–do): 2015 – traja
 • Kraj: Koper
 • Institucija: Pravno in poslovno svetovanje s.p.
 • Položaj: Direktorica
 • Opis dela: Pravno in poslovno svetovanje, svetovanje pri projektih

 

 • Datum (od–do): 2011 – dec. 2015
 • Kraj: Koper
 • Institucija: Univerza na Primorskem, Študentski domovi – UP ŠD
 • Položaj: Direktorica UP ŠD
 • Opis dela: Vodenje članice univerze UP ŠD

 

 • Datum (od–do): 2008 – 2011
 • Kraj: Koper
 • Institucija: Univerza na Primorskem
 • Položaj: Glavni tajnik univerze
 • Opis dela: Vodenje uprave univerze

 

 • Datum (od–do): 2006 – 2008
 • Kraj: Ljubljana
 • Institucija: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo
 • Položaj: Predstojnica za svetovalno dejavnost
 • Opis dela: koordinacija in vodenje projektov ter dejavnosti svetovanja institucijam javnega sektorja za vsebine, ki jih razvija Fakulteta za upravo

 

 • Datum (od–do): 2001 – traja
 • Kraj: Ljubljana, Koper
 • Institucija: UL Fakulteta za upravo, UP Fakulteta za management, UP Fakulteta za vede o zdravju
 • Položaj: Predavateljica za področje prava
 • Opis dela: predavateljica za področje prava, upravnega prava, javne uprave in javnega sektorja (lokalne samouprave,  pravne ureditve javne uprave in teorije javne uprave), delovne, zdravstvene in  socialne zakonodaje

 

 • Datum (od–do): 2000 – 2004
 • Kraj: Ljubljana
 • Institucija: Ministrstvo za notranje zadeve (MNZ)
 • Položaj: Državna sekretarka
 • Opis dela: vodenje notranje organizacijske enote – direktorata MNZ za področje lokalne samouprave, v l. 2004 tudi za področje upravno-notranjih zadev in migracij

 

 • Datum (od–do): 1995 – 2000
 • Kraj: Koper
 • Institucija: Mestna občina Koper (MO Koper)
 • Položaj: Direktorica občinske uprave
 • Opis dela: vodenje občinske uprave

 

 • Datum (od–do): 1992 – 1995
 • Kraj: Koper
 • Institucija: MO Koper
 • Položaj: Sekretarka občinskega sveta
 • Opis dela: koordinacija dela občinskega sveta, priprava gradiv, priprava sej, ukrepi za posodobitev dela

 

 • Datum (od–do): 1990 – 1992
 • Kraj: Koper
 • Institucija: MO Koper
 • Položaj: Svetovalka za splošne in kadrovske zadeve
 • Opis dela: priprava pravilnikov, sistemizacije, odločb, koordinacija dela občinskega sveta, priprava gradiv, priprava sej, ukrepi za posodobitev dela in za razvoj kadrov ter aktivnosti s področja ravnanja z ljudmi

VODSTVENE IN MANAGERSKE IZKUŠNJE (KRONOLOŠKO OD ZADNJE DO PREDHODNIH)

 1. Občina Komen: Vodja projekta (koordinacija dela več projektnih in pridruženih partnerjev in poročanje);
 2. Univerza na Primorskem, Študentski domovi: Direktorica UP ŠD (vodenje članice univerze – UP ŠD);
 3. Univerza na Primorskem: Glavni tajnik UP (vodenje uprave univerze);
 4. Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo: Predstojnica za svetovalno dejavnost (vodenje svetovalne dejavnosti in konkretnih projektov);
 5. MNZ: Državna sekretarka MNZ RS (vodenje direktorata za LS, vodenje direktorata za upravno-notranje zadeve in migracije);
 6. MO Koper: Direktorica MO Koper (vodenje občinske uprave, uvajanje kakovosti v delovanje občinske uprave);

DRUGE FUNKCIJE NA DRŽAVNI RAVNI

 • Datum (od–do): 2008 – 2012
 • Kraj: Ljubljana
 • Institucija: Državni zbor, Državna volilna komisija
 • Položaj: Namestnica člana Državne volilne komisije
 • Opis dela: namestnica člana Državne volilne komisije

PEDAGOŠKE IN ANDRAGOŠKE IZKUŠNJE

Znanstveni naziv – asistentka: leta 2018 pri ZRS izvoljena v znanst. naziv asistentka

Visokošolski učitelj – višji predavatelj: leta 2001 imenovana v naziv predavateljica za področje upravnega prava, ponovno imenovana leta 2006; leta 2010 imenovana v naziv predavateljica za področje prava in leta 2013 in 2018 v naziv višja predavateljica za področje prava

DOKAZLJIVE IZKUŠNJE PRI IZVAJANJU USPOSABLJANJA IN IZPOPOLNJEVANJA, OCENJEVANJA IN SVETOVANJA

 • Institucija: Občina Komen, IRRIS
 • Vrsta aktivnosti: Vodenje Interreg SI-HR projekta: akronim  Kaštelir
 • Udeleženci (ciljna skupina): Ciljne skupine – kot v projektu: partnerji, prebivalci, obiskovalci, učenci, študentje idr.
 • Časovna opredelitev:10.2108 – traja

 

 • Institucija: Pravno in poslovno svetovanje s.p. in ROS – Inštitut za odgovorni turizem
 • Vrsta aktivnosti: Snovalka in koordinatorka različnih projektov – predvsem s področja trajnostnega turizma, kulturne in naravne dediščine (Interreg, CE, Green Destination, Green Accommodation, Okoljski znaki (Green Key), Turistične strategije itd.)
 • Udeleženci (ciljna skupina): Občine, podjetja, zavodi, turistični ponudniki idr.
 • Časovna opredelitev: 2015 – traja

 

 • Institucija: Univerza na Primorskem (UP)
 • Vrsta aktivnosti: Imenovana za nosilko uvedbe modela odličnosti EFQM na UP ter koordinatorica prijave na razpis PRSPO 2011. Nosilka ali članica skupin za pripravo strateških aktov in dokumentov UP, samoevalvacij in European University Association (EUA) evalvacij na UP.
 • Udeleženci (ciljna skupina): Vodilni UP, zaposleni, drugi deležniki UP
 • Časovna opredelitev: 2008 – dec. 2015

 

 • Institucija: Urad za meroslovje (MIRS)
 • Vrsta usposabljanja: PRSPO – predavateljica na kalibracijah ocenjevalcev; opazovalka pri projektu »Razvoj in vzpostavitev sistema ocenjevanja odličnosti v javni upravi (SOOJU)«, Ocenjevalka po modelu odličnosti EFQM (l. 2010)
 • Udeleženci (ciljna skupina): Institucije in zaposleni v javnem sektorju
 • Časovna opredelitev: 2005 –

 

 • Institucija: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo
 • Vrsta usposabljanja: Koordinacija in sodelovanje pri projektih na področju svetovanja institucijam javnega sektorja (npr. projekti uvajanja kakovosti) ter pri projektu SOOJU (zunanje ocenjevanje po modelu CAF)
 • Udeleženci (ciljna skupina): Institucije in zaposleni v javnem sektorju
 • Časovna opredelitev: 2006 – 2008

 

 • Institucija: Ministrstvo za javno upravo – Uradniški svet, Upravna akademija
 • Vrsta usposabljanja: Članica posebnih natečajnih komisij za izvedbo javnih natečajev za položaje v javnem sektorju (od 2005 dalje); Izpraševalka oz. izvajalka obveznega usposabljanja javnih uslužbencev – za imenovanje v naziv (od leta 2001 dalje)
 • Udeleženci (ciljna skupina): Institucije in zaposleni v javnem sektorju
 • Časovna opredelitev: 2001 –

 

 • Institucija: MNZ, Upravna akademija
 • Vrsta usposabljanja: Sodelovanje na seminarjih za javne uslužbence s področij priprave in uveljavitve nove zakonodaje in drugih predpisov oz. sprememb le-teh, participacije, etike v javnem sektorju, posodobitve javnega sektorja in drugih področij, povezanih z reformo javnega sektorja. Sodelovanje na konferencah »Dobra praksa v slovenski upravi«.
 • Udeleženci (ciljna skupina): Zaposleni v javnem sektorju
 • Časovna opredelitev: 2001 – 2004

 

 • Institucija: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo
 • Vrsta usposabljanja: Sodelovanje pri seminarjih s področja uvajanja kakovosti.
 • Udeleženci (ciljna skupina): Zaposleni v lokalnih skupnostih, državni upravi, širšem javnem sektorju
 • Časovna opredelitev: 1995 – 2008

 

 • Institucija: MO Koper
 • Vrsta usposabljanja: Vodja projekta in zadolžena za usposabljanje uslužbencev – v okviru projekta PHARE – učinkovita občinska uprava. Vodja projekta za pridobitev ISO standarda na MO Koper.
 • Udeleženci (ciljna skupina): Zaposleni MO Koper
 • Časovna opredelitev: 1992 – 2000

DRUGA ZNANJA, LICENCE, PRIZNANE USPOSOBLJENOSTI

 1. usposobljena za ocenjevanje po modelu odličnosti EFQM; kalibracije PRSPO 2007-2011
 2. usposobljena za ocenjevanje po modelu odličnosti EFQM; kalibracije PRSPO 2007-2011
 3. licenca za člana nadzornih odborov v podjetjih in javnem sektorju

STROKOVNI ČLANKI

Izpis možen iz bibliografije COBISS  – več strokovnih člankov, znanstvenih in strokovnih prispevkov in poglavij v monografijah s področja prava, javne uprave in javnega sektorja, področja visokega šolstva in kakovosti poslovanja ter poslovne odličnosti.