asist. dr. ANJA MLAKAR (1986)

Osrednje raziskovalne teme

Slovstvena folklora; konstrukcija identitete in drugosti; odnos med arheologijo, folkloro in kolektivnim spominom; slovenski nacionalizem v 19. st.; religioznost; kulturna dediščina; turizem.

Izobrazba

 • 2016 doktorat znanosti na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo, Filozofska fakulteta, UL
 • 2014 dodiplomski študij na Oddelku za arheologijo, Filozofska fakulteta, UL
 • 2010 dodiplomski študij na Oddelku za zgodovino in Oddelku za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, Filozofska fakulteta, UL

Certifikati

 • 2017 Strokovni izpit za naziv »kustodinje«
 • 2017 Strokovni izpit iz upravnega postopka druge stopnje
 • 2011 Pedagoško-andragoška izobrazba

Zaposlitev

 • 2022– Inštitut IRRIS za raziskave, razvoj in strategije družbe, kulture in okolja, Koper, raziskovalka
 • 2021– Fakulteta za turizem, UM, raziskovalka
 • 2018 Narodna in univerzitetna knjižnica Ljubljana, knjižničarka

Akademski nazivi in pedagoško delo

 • 2022 – asistentka za področje turizma, UM

Izbrane znanstvene objave

 • MLAKAR, Anja. The role of religion in legends about Turkish attacks. Acta Histriae. [Tiskana izd.]. 2021, letn. 29, št. 3, str. 273-300.
 • MLAKAR, Anja. Med selekcijo in molkom: folklora v Novicah v času Bleiweisovega urednikovanja. V: STANONIK, Marija (ur.), et al. Janez Bleiweis, Novice in modernizacija slovenske družbe. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2021. Str. 191-210.
 • MLAKAR, Anja. Krvoločni osvajalci in hudičevi vojaki: “Turki” kot “barbari” v ideoloških diskurzih in slovenski folklori. Studia mythologica Slavica. [Tiskana izd.]. 2014, 17, str. 221-242.

Raziskovalni projekti

 • 2022- del raziskovalne skupine na Fakulteti za turizem pri Erasmus + projektu »Recovery Tourism after Natural disaster (ReTourn)«
 • 2022- del raziskovalne skupine na Fakulteti za turizem pri Erasmus + projektu »Creating and Implementing Education for Sustainable High-End Tourism throughout Europe (SUHET)«
 • 2021–2022 del raziskovalne skupine na Fakulteti za turizem pri projektu »Beyond European Sustainable Tourism MED Path (BEST MED)« v okviru programa Interreg Mediteran

Raziskovalne štipendije

 • 2020 – MAECI (Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Italija) raziskovalna štipendija na Univerzi v Vidmu
 • 2019 – National Scholarship Program of the Slovak Republic, raziskovalna štipendija na Filozofski fakulteti Univerze Comenius v Bratislavi
 • 2019 – MAECI raziskovalna štipendija na Univerzi v Vidmu

Bibliografija

 • 1 znanstvena monografija
 • 4 znanstveni članki
 • 1 strokovni članek
 • 2 objavljena znanstvena prispevka na konferenci
 • 4 izvedena predavanja na fakultetah
 • sodelovanja na znanstvenih konferencah.