V petek, 4. oktobra 2019, so bile na novinarski konferenci  predstavljen vsebine mednarodnega projekta KAŠTELIR, katerega rdeča nit so ostanki gradišč – kaštelirjev. Predstavljene so bile aktivnosti za vzpostavitev čezmejnega turističnega itinerarija štirih kaštelirjev, dveh v Sloveniji in dveh na Hrvaškem. Oživljen Kaštelir pri Kortah in nova botanična pot po izolskem zaledju bosta ponudila popestritev turistične ponudbe izolskega podeželja.

Navzoče je uvodoma pozdravil Danilo Markočič, župan Občine Izola, ki je poudaril, da pomeni projekt KAŠTELIR za Izolo dodano vrednost na področju turizma in ohranjanja kulturne dediščine, saj spodbuja razvoj izolskega podeželja, tudi kot butične turistične destinacije. Z uvajanjem produktov celoletnega značaja, razbremenimo mestno jedro kot najbolj obiskan del mesta in ustvarimo nove priložnosti za razvoj turizma na podeželju. »Vesel sem, da je Občina Izola partner projekta KAŠTELIR, s katerim bomo obudili že skoraj pozabljeno kulturno dediščino gradišč, ki je svoj pečat dala tudi Izoli,« je zaključil župan.

Mag. Erik Modic, župan Občine Komen, je izpostavil pomen projekta za kraško in primorsko območje, saj ohranja oziroma oživlja pozabljeno, a izredno bogato kulturno dediščino gradišč. Slednja predstavlja velik izziv in priložnost za razvoj trajnostnega turizma. Občina Komen želi vzpostaviti arheološki park in konzorcij, ki bi vključeval partnerje ne samo s Primorske, temveč tudi z območij ob meji na hrvaški in italijanski strani. Vse te aktivnosti vodijo proti cilju, da bi se pripravile podlage za vpis te dragocene kulturne dediščine v UNESCO-v seznam v prihodnjih nekaj letih.

Astrid Prašnikar, vodja projekta KAŠTELIR pri vodilnem partnerju, je predstavila projekt KAŠTELIR: »Glavni namen projekta je aktivno ohranjanje dediščine gradišč, in sicer z njihovim ovrednotenjem, zaščito, oživitvijo in promocijo. S projektom želimo predstaviti tudi tedanji način življenja – preko tradicionalne uporabe avtohtonih rastlin ter gojenja starih rastlinskih sort (botanika in etnobotanika). Z delavnicami, tematskimi potmi in usposabljanji prebivalcev, obiskovalcev in turističnih vodnikov bomo obudili starodavno povezanost ljudi z rastlinami. Dediščina bo predstavljena na sodoben način z usmerjevalnimi informacijskimi tablami, 3D prikazi ter mobilno aplikacijo. V okviru projekta bosta nastala tudi turistični in botanični vodnik.«

Kaštelirju pri Kortah se obeta nova ureditev

O aktivnostih, ki so bile do sedaj izvedene v Izoli, je spregovoril vodja mednarodnega projekta pri projektnem partnerju Občina Izola, mag. Iztok Škerlič: »K projektu smo pristopili s pripravo in predlogom upravljavskega načrta, ki bo podlaga za izvedbo obnovitvenih del na Kaštelirju pri Kortah. V načrtu so predvideni ureditev tematskih poti, postavitev usmeritvenih tabel in ureditev učnega parka za delavnice na prostem, kjer bo potekalo tudi izobraževanje o gradnji suhozida. V učnem parku bodo označene razgledne točke, postavljen bo arheopeskovnik in druga urbana oprema za uživanje v naravi.« To so konkretne ureditve, ki bodo prispevale, da se bodo lahko obiskovalci sprehodili z vodičem ali samostojno po arheološkem najdišču. Poleg navedenega bo pripravljena tudi učna slikanica za otroke, oblikovani pa bodo novi protokolarni spominki s podobami, ki so značilne za štiri obravnavana gradišča, kot je za Korte značilen kašlerski gonič.

2. dan Kaštelirjev

Po novinarski konferenci je sledil 3. sestanek partnerjev projekta Kaštelir, na katerem so udeleženci pregledali že izvedene aktivnosti ter načrte za prihodnje obdobje. Naslednji dan pa je v Kortah potekal 2. dan Kaštelirjev, na katerem so imeli udeleženci možnost sodelovati na botanični delavnici – spoznali so drevesa in drugo zanimivo rastje s področja Istre. Na kulinarični delavnici pa so spoznali nekaj vrst avtohtonih rastlin in divjih plodov, ki se lahko uporabijo v kulinariki. Potekala je tudi delavnica na temo oblikovanja spominkov na podlagi arheoloških najdb, na katero so bili povabljeni umetniki s širšega območja. Skupaj so evidentirali predloge spominkov, ki bodo tekom projekta vzorčno izdelani ali natisnjeni s 3D tiskalnikom. Delavnice bodo ponovljene na vseh 4 ključnih točkah projekta.

« | »